[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Danske soldater fra hæren gør en kæmpe indsats for det danske forsvar. Hvad enten arbejdet udføres hjemme i Danmark eller på en af forsvarets mange missioner i udlandet. Hvert år uddeler Hærens Linieofficerskorps’ Jubilæumsfond hædersgaver til de officerer, som har ydet en indsats ud over det forventelige.

Parade og hædersgave
I forbindelse med afslutningsparaden for soldaterne fra Gardehusarregimentet, som netop er hjemvendt med hold 5 fra Afghanistan, er der netop uddelt et sådant legat og hædersbevisning til premierløjtnant Martin Anders Sørensen.

I indstillingen og begrundelsen for at tildele delingsføreren denne hædersbevisning står der blandt andet:
- … (at premierløjtnant Martin Anders Sørensen) den 31. marts 2008, under hård føling (kamp) med taleban i Green Zone lige nordøst for Patrolbase Armadillo, på meget sikker vis gennem personlig ledelse og føring fra fronten hurtigt fik indsat resten af delingen og skabt ildoverlegenhed.

Ro og overblik
Martin Anders Sørensen formåede med sit mentale overskud og overblik at føre delingen i kamp på en sådan måde, at det gjorde det muligt at behandle og evakuere de sårede ud af området. I begrundelsen for tildelingen af legatet står der ligeledes:

- Premierløjtnanten har bevist, at han under ildkamp mod taleban formår at føre sin enhed på sikker vis, idet han, trods tab, formåede at genvinde initiativet (…). (Han) er en særdeles dygtig soldat og fører, der til alle tider fører sin deling på meget sikker og betryggende vis.

FAKTABOKS:
 Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond har som formål:

- At støtte studier af militære emner og udgivelse af arbejde vedr. sådanne emner
- At påskønne officerers fortjenstfulde virke inden for hærens rammer
- At påskønne personer i hæren, der under faretruende situationer har udvist stort mod og beslutsomhed

Formand for fonden er chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.