[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Antvorskov kaserne. En gruppe oversergenter deltager i en af Forsvarets fokusgrupper til brug for den kommende bemandingsstrategi. Gruppen skal diskutere temaerne: trivsel, materiel, ledelse, løn, udsendelse og pårørende. Snakken går rundt om bordet. Alle kommer til orde. Hvad kan Forsvaret gøre bedre? Hvor er der de største behov? Hvad fungerer godt? Hvad kan vi selv være med til at gøre bedre? Gruppen kommer med forskellige forslag til, hvad Forsvaret skal satse på for at fastholde personellet.

Der skal guld på bordet
Fokusgruppen på Antvorskov er blot en af de 25 fokusgrupper, som siden oktober er blevet iværksat af Forsvarets Personeltjeneste (FPT), i samarbejde med firmaet Capacent Epinion. Interviewene involverer ca. 250 fastansatte fra hele landet. Formålet er, at indsamle viden fra medarbejderne, så de har medindflydelse på Forsvarets bemandingsstrategi.

Pil Søndergård, fra Capacent Epinion, har udført flere af fokusgruppeinterviewene. Fra interviewene peger hun på, at Forsvarets medarbejdere generelt er glade for at være i Forsvaret. De ansatte synes Forsvaret er en unik og god arbejdsplads, der tilbyder muligheder som ikke findes i det civile. De oplever dog, at det kniber med tid og resurser ude på tjenestestederne. Det gør det svært at finde den rette balance mellem jobbet og privatlivet, fordi der skal bruges ekstra resurser på arbejdet. Når materiel og arbejdsforhold ikke er optimale medfører det, at lønspørgsmål hurtigt kommer til at fylde mere. Som en af oversergenterne fra fokusgruppen siger:

- Der skal guld på bordet. Højere løn og tillæg er med til at forsvare overfor familien, at man er så meget væk fra dem. De ekstra penge kan bruges til en ferie eller til at gøre hverdagen lidt nemmere for familien.

Nu gør Forsvaret noget
På Antvorskov høster Forsvarets hidtidige tiltag ikke større ros. Ikke fordi tiltagene ikke er gode, men fordi de fremføres som om, at der bliver gjort noget særligt for de ansatte. En oversergent fra fokusgruppen siger:

- De tiltag der er kommet indtil videre er tiltag der burde have været en selvfølge. Det er godt at tiltagene nu langt om længe er indført. Det viser at Forsvaret lytter til os, og har en forståelse for os. Det er bare ærgerligt, at der skal personalemangel til før der sker noget.

Han mener, at undersøgelsen er en erkendelse fra Forsvarets ledelse om, at de ikke har gjort det godt nok overfor medarbejderne. Han synes det er positivt at Forsvaret inddrager medarbejderne i undersøgelsen, gennem fokusgruppeinterviewene, fordi det er med til at imødekomme frustrationerne fra medarbejderne.

Interviewene på Antvorskov er færdige. Når de sidste fokusgruppeinterviews er gennemført udarbejdes der en rapport, der forventes færdig i december. Rapportens konklusioner vil indgå i udarbejdelsen af en ny bemandingsstrategi.