[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

På Gardehusarregimentets 394 års dag blev Mindeanlægget på Antvorskov Kaserne for faldne i 2 verdenskrig genindviet.

Mindeanlægget har fået tilføjet en mindeplade med navnene på Gardehusarregimentets tre faldne soldater i Afghanistan, Mark Visholm, Casper Alexander Cramer og Sonny Kappel Jakobsen.

For første gang blev græsplænen foran ”kommandobygningen” brugt til parade, da det nyrenoverede mindeanlæg er placeret ved gavlen af denne bygning.

Med til højtideligheden og kransenedlæggelsen deltog de tre faldne Gardehusarers pårørende, som gjorde højtideligheden bevægende på en meget nærværende måde.

Skaber soldater - ikke helte
- Vi forsøger ikke at skabe helte i vores uddannelse. Vi skaber dygtige og professionelle soldater, som kan overskue og løbende vurdere sin egen situation. Når omstændighederne så alligevel kræver den yderste pris, så bliver vores faldne kammerater til vores helte. De viste os vejen og gik den helt ud for at løse sine opgaver. Det kræver vores udelte respekt. Deres pårørende vil altid have en plads i vores hjerter. Regimentet vil træde til og hjælpe, hvor dette overhovedet er muligt.

- Det ligger ikke i os danske at dyrke, rose og anerkende hinanden, så det gøres synligt - for slet ikke at tale om offentligt. Det er vel en af årsagerne til, at der ofte ses artikler og indlæg i pressen om det problematiske i, at danske soldater føler en manglende anerkendelse af sin indsats i krig. Jeg tror det langsomt vil blive bedre, men det forpligter os selv til at holde fokus på at honorere en god indsats, når kolleger og kammerater præsterer dette.

- Cheferne og førerne i kompagnierne bør have dette element i fokus konstant, fordi det ikke er en naturlig del af vores væremåde. Incitamentet til at dygtiggøre sig, yde mere, føle jobtilfredshed og stærkere selvværd vokser sammen med anerkendelse fra kammerater og kolleger, udtalte regimentschef oberst Ib Hedegaard Sørensen.


Regimentschefen og Presseofficer J.E. Stigler uddeler udmærkelser

Paraden blev afsluttet med overrækkelse af fortjenstpokaler & legater til tjenestegørende ved regimentet, som har gjort sig positivt bemærket i årets løb.