[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Også i år arrangerer Slagelse Turistforening en tur til Gardehusarerne og Militærhistorisk Samling på Antvorskov Kaserne.

Vi kører i bus ud til Antvorskov Kaserne, med mødested bag Turistbureauet Løvegade 7, Slagelse Tir. d. 29. juli 2008, kl. 13.

Ved ankomsten startes der med en rundvisning ved Gardehusarernes Hesteskadron, efterfulgt af besøg på Regimentets Militærhistorisk Samling, vist frem af historisk guide Helmer Christensen.


Hest til tørring/solarium efter bad

Hesteskadronens eskorter med de mange flotte ryttere og heste er kendt af de fleste fra de store begivenheder i Kongehuset, nytårskur og statsbesøg.

Hesteskadronens historie, traditioner og uniformer kan føres tilbage i en direkte linje til Husarregimentet, som kong Frederik V oprettede 10. februar 1762, for at have et let og bevægeligt rytteri imod kosakkerne, i forbindelse med en forestående krig mod Rusland.

Hesteskadronen har mellem 70 - 75 heste opstaldet. Eskadronen består af to delinger, hver med ca. 40 værnepligtige, der indkaldes til 12 måneders tjeneste i hhv. februar og august. Derudover er der et antal faste officerer, befalingsmænd, konstabler og civile håndværkere (sadelmager, smed, dyrlæge og musiklærer). I alt ca. 107 personer.

Før den beredne uddannelse påbegyndes gennemgår de værnepligtige en tre måneders grunduddannelse, som afsluttes med en øvelse, hvor soldaternes færdigheder kontrolleres. Efter øvelsen må soldaten bære dronningens monogram, og kan kalde sig Gardehusar.

Herefter lægges vægten i uddannelsen på den beredne tjeneste, som skal sætte Gardehusaren i stand til at deltage i eskorter som f.eks. Nytårskur, udenlandske statsbesøg, ambassadørmodtagelser og opvisninger. I den forbindelse gennemføres der hver onsdag kl. 1230 en byridning i Slagelse for at vænne hestene til trafikken.


Der er mange store glasmontrer i samlingen, her med en række af regimentets uniformer

Gardehusarregimentets Historiske Samling viser, blandt meget andet, militære museale effekter fra Sjællandske Livregiment, Gardehusarregimentet og Danske Livregiment.