[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Endnu et år er gået – alt for stærkt!

Det har været et meget positivt og aktivt år for GHRVPK. Dels er medlemskredsen vokset måned for måned – ved udgangen af året er vi mere end 325 medlemmer.

Vi har fået megen ros for vores ”ansigt udadtil” – vores deltagelse ved Åbent Hus i Slagelse, Forsvarskommandoens Kulturnat 2001, Maribo Tattoo, som alle er sket i samarbejde med DMKF (Dansk Militærhistorisk KøretøjsForening), er bare nogle af eksemplerne.

Tilgangen af køretøjer har også været fornem – foreningen kaldes af andre i Forsvaret som ”den sjællandske panserbataljon” – rimeligt overdrevet, men panser er det blevet til (”vores” Centurion, Leopard, M41, M578 og de mange M113 taler for sig selv). Og så sent som i december er der tilgået et par spændende køretøjer mere, nemlig MAN 8 sanitetsvogn, M113 TOW etc.. Dette kan kun lykkes, fordi vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og Statens Forsvarshistoriske Museum – også kaldes Tøjhusmuseet.

Der skrues på livet løs i Fredskoven – den gode gamle HUMBER er skilt helt ad – håber det lykkes for Rubæk og Vegger at få samlet og ud at køre i det nye år. Det lyder meldingen i hvert fald på. Hver tirsdag er der liv i skoven og en lørdag eller søndag samles ofte 30 – 40 mennesker og giver den en skalle. Et skrueteam er også blevet etableret i Vordingborg, hvor man arbejder på tre køretøjer – nemlig en M113, en VW 181 og en VW Boble. Når arbejdet er afsluttet, kommer køretøjerne tilbage til samlingen, og nye vil blive kørt til Vordingborg.

Et medlem har netop meldt sig for at starte op på renoveringen af en M24 – og når et hold er samlet, går de i gang. Og vi arbejder også på at få gang i M10 panserjageren – det ser lyst ud!

Det er også gået rigtigt stærkt med at etablere os i Fredskoven – og i december blev endnu en garage stillet til rådighed, så nu kan alle køretøjer komme under tag samtidig med, at der kan trækkes projekter ud og ind i værkstedet.

Vi har også været et populært besøgsmål for mange – soldaterforeninger såvel som andre interessegrupper. Senest har Torsdagsklubben og en samling gamle 5 OPKESK folk været en tur forbi. Og nye har meldt sig på banen – se AKOS (aktivitetsoversigten) på www.ghrvpk.dk


22 medlemmer af GHRs "Torsdagsklubben" besøgte GHRVPK den 4. december 2008
Især var den gode gamle Centurion og Universial Carrier populære gensyn


Vi arbejder stadig intensivt sammen med Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet), Hærens Kampskole, Jyske Dragonregiment, DMKF, Gilleleje Gruppen samt en hel del andre om at få skabt et aktivt og spændende museum for hæren – med afdelinger over hele landet. Arbejdsgruppen samles straks i det nye år – så vi kan komme videre.

Vi har ikke haft medvind på alle cykelstier, idet vores sponsor blev udsat for kraftig bygeild i foråret, og bankTrelleborg måtte overgive sig til Sydbank. Det betød at et tildelt sponsorat gled ud i sandet – men vi forsøger at gå nye veje.
Støtten fra GHR, Hisams Venner, Rytterofficersforeningen med flere har stor betydning for vores arbejde – som trods hjælp til transport etc. koster kroner, hver gang vi samles og viser flaget rundt omkring, - for slet ikke at tale om indkøb af reservedele til de gamle køretøjer. Der arbejdes på at søge midler ad flere kanaler – men pengene sidder ikke så løst for tiden. Så frivillige bidrag vil skæppe godt i kassererens slunkne kasse ;o)

Vi har faktisk været så aktive, at det er tæt på, at vi regnes for at være en ”dispositionsenhed” for regimentet, når der er aktiviteter rundt omkring i landet. Et godt eksempel på dette var Maribo Tattoo, hvor vi trådte til, da Hesteskadronen ikke kunne afse tid til dette. Ved samme arrangement fik vi til opgave at hente Forsvarsminister Søren Gade på Lolland Falster Airport – hvilket skete i historiske jeeps. Ministeren udtrykte sin store anerkendelse af vores arbejde i den anledning.

Ved vores deltagelse i FKOS Kulturnat i København havde vi fornemt besøg af den nye Forsvarsstabschef, generalløjtnant Bjørn Bisserup, som udtrykte stor interesse for vores arbejde (han er jo også tidligere kampvognsmand fra Danske Livregiment). Vi har tilbudt generalen et arrangement i foråret, hvor han kan gense den gode, gamle Centurion!

Straks i det nye år ringer det ind til generalforsamling, og vi håber at se rigtigt mange til denne i Næstved … og til stegt flæsk med persillesovs ;o) Vi har brug for et par udskiftninger i bestyrelsen, da et af bestyrelsesmedlemmerne skal flytte til Belgien, og en mindre rokade vil derfor være nødvendig.

Der er stadig medlemmer, som ikke er på mail og Internettet – og det er et problem, som vi desværre ikke rigtigt kan gøre noget ved. Vi håber, at de kobler sig på, når der besøger familie og venner. Vores kommunikation via Internettet virker tilsyneladende fint – der har været mere end 18.000 besøg på hjemmesiden – naturligvis tæller det, hver gang der kigges, men mange er det altså blevet til.

Vi ser frem til den fortsatte udvikling, som starter straks i det nye år – og vi regner med at skulle vise flaget rigtigt mange steder, herunder deltage ved åbent hus ved DANILOG i marts.

Vi glæder os til at se rigtigt mange medlemmer og gæster i Fredskoven eller hvor vi kommer frem i det nye år – og skulle der være nye medlemmer, som ønsker at støtte projektet, så skal de være meget velkomne!

Med tak for gode stunder, opbakning og støtte i det forgangne år ønsker vi alle medlemmer og samarbejdspartnere samt deres familier rigtigt glædelig jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne
Steen Thomsen
formand Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK)

www.ghrvpk.dk