[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Christian Reinhold, presseofficer.

Forsvarschefen ankom til Camp Bastion nogenlunde samtidig med, at den dansk ledede Battle Group Center gennemførte en stor operation, hvor der blev oprettet en ny patruljebase endnu et stykke oppe i den grønne zone.
Alligevel lykkedes det for generalen at møde de fleste af batalionens soldater i enten Camp Bastion, FOB Price eller i Sandford.

Det var en stolt og tilfreds general, der havde missionsmedaljer med til soldaterne.
 
"Dette hold har løftet en opgave af dimensioner, som man først får et indtryk af, når man har været hernede. De har vist et højt professionelt niveau under løsningen af dansk forsvars vel nok væsentligste opgave lige nu," konstaterede generalen efter mødet med soldaterne i den forreste frontlinie.


Uddelingen af medaljer fandt sted efter kaskadeprincippet. Forsvarschefen gav til chefen for enheden, som så gav til delingsførere, der gav til gruppeførere osv. Alle fik et håndtryk, et til lykke og tak for indsatsen af forsvarschefen.