[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Den 33-årige kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt kom fra Hjemmeværnet og den 45-årige seniorsergent Sonny Kappel Jakobsen kom fra Gardehusarregimentet.

Mindeord over kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt
Kaptajn Christian Damholt blev 33 år.


Hent foto af kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt

Christian var en åben, humoristisk og vellidt person, der havde et naturligt talent for at skabe kontakt til andre mennesker, hvilket gjorde ham til en perfekt CIMIC person. Han var en officer som gjorde sit arbejde til det yderste, kunne samle tråde af forskellige oplysninger og tegne et billede af, hvad der skulle gøres for, at opgaven blev løst. Christians åbne og venlige sind bevirkede, at vi hurtigt fik et godt samarbejde med andre enheder fra forskellige nationer.

Christian havde et naturligt talent for at skabe venner på tværs af nationaliteter, grader og funktioner. Christian var en mand med et stort hjerte og han havde ordets magt, når han talte var det velovervejet og præcist, hvilket gjorde, at han hurtigt blev respekteret blandt CIMIC-delingen og blandt vores mangeartede samarbejdspartnere.

Christian efterlader sig en hustru, Annette, og sine forældre Susan og Claus. Før vi tog af sted på denne mission giftede Christian sig med Annette på rådhuset, og de havde planlagt kirkebryllup i sensommeren. Det er med sorg i hjertet, at vi sender vores tanker til Annette i denne svære stund.

Christian var en ægte officer og han vidste godt, hvad denne mission indebar af risici. Alligevel valgte han at påtage sig opgaven som CIMIC officer, for herigennem at yde sit bidrag til en fredeligere verden gennem opbygningen af et frit og demokratisk Afghanistan. 


Mindeord over Seniorsergent Sonny Kappel Jakobsen

Sonny blev 45 år. Sonny var indbegrebet af en rigtig mand.


Hent foto af Seniorsergent Sonny Kappel Jakobsen

Sonny viste udad til, hvor fornuftig og professionel en befalingsmand kan udvikle sig gennem en lang karriere i Forsvaret. Sonny var altid fuldt ud professionel, men lærte man Sonny at kende og han kunne lide én, åbnede Sonny sit store hjerte og sind op for en personlighed som rummede meget mere end den professionelle personlighed som Sonny besad.

De, der kendte Sonny, lærte hans dybe og intense kærlighed til computerspil, volleyball, mennesker og hans altid konstruktive, humoristiske og omsorgsfulde væsen. Sonny besad en ubetinget kærlighed til sin familie, der var hans et og alt. Sonny efterlader sig hustru Thyra og tre døtre Mia, Jenny og Ida, samt sin far Henning.

Det er med stor sorg i hjertet vores tanker går til Sonnys efterladte i denne svære tid. Sonny elskede sin familie og brugte meget tid om aften med at skrive med sine børn og sin hustru. Sonny kendte til risikoen ved at tage på denne mission og accepterede dette fuldt ud, da det var den levevej han havde valgt og ønskede. Sonny var helt igennem en professionel og dygtig seniorsergent, der rummede så utroligt mange menneskelige kvaliteter, der gjorde at han faldt godt i med opgaven som CIMIC befalingsmand.
Ære være hans minde.

Hærens Operative Kommando frigiver normalt ikke navne på sårede soldater for at beskytte soldaterne og deres pårørende.
Det kan oplyses, at den tredje soldat under patruljen er let såret og hun er ved godt mod.

Familierne ønsker ikke kontakt med medierne.