[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Garnisonskommandanten på Bornholm, oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard, skriver:

”Mandag den 7. juli døde overkonstabel af 1. grad Finn Hansen Kjøller ved en tragisk arbejdsulykke på Almegårds Kaserne. Han blev 51 år.

Finn Hansen Kjøller arbejdede ved værkstedet, hvor han var mekaniker. Finn Hansen Kjøller har været ved Bornholms Værn siden 1978, hvortil han blev indkaldt som lastvognsmekaniker.

Finn Hansen Kjøller var meget afholdt, og han var altid parat til at hjælpe, hvor der var behov for det. Hvis man skulle have lavet noget, så var Finn altid klar med en hjælpende hånd og med en god ide.

Finn Hansen Kjøller var faglig dygtig samt omhyggelig og samvittighedsfuld med at udføre sit arbejde. Han var altid villig til at lære fra sig og hjælpe andre.

Finn Hansen Kjøller havde meget tæt tilknytning til sin tvillingebror Jens. De to brødre arbejdede sammen på værkstedet og var næsten uadskillige.

Finn Hansen Kjøller var dybt engageret i kaninavlerforeningen, der var hans og familiens store passion. Finn Hansen Kjøller sad i bestyrelsen igennem mange år heraf de sidste mere end 20 år som kasserer.

Finn Hansen Kjøller vil blive savnet af alle på Almegårds Kaserne, først og fremmest som den person han var og dernæst fagligt.

Finn Hansen Kjøller efterlader sig sin hustru Birthe Laulund Kjøller og sine to døtre Sally og Conni Laulund Kjøller.

Æret være Finn Hansen Kjøllers minde.”

De pårørende har ikke ønsket en militær begravelse. Finn Hansen Kjøller begraves den 15. juli kl. 11 fra Nylars Kirke.
De pårørende beder om, at de ikke kontaktes af pressen.