[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

På et møde i Gereshks distrikscenter for få uger siden, lød det samstemmende fra både guvernør, borgmester og politidirektører, at Gereshk er Helmands mest sikre by.
At sikkerheden nu er, som den er, skyldes en stor indsats fra alle de forrige danske hold. De har sikret, at området blev til at arbejde i for CIMIC, og at afghanerne selv tager ansvar for deres by og området omkring den.Kvindelige CIMIC-officerer har god kontakt med pigerne i Helmand

- Det vigtigste område for os er Gereshk og dens omegn, fortæller chefen for hold 6 oberst Keld Christensen.
Det er også i området omkring Gereshk, at både danske og afghanske styrker samles, for at sikre at den gode udvikling fortsætter. Og det er nødvendigt at samle kræfterne før vinteren sætter ind.

Omrokering af brikkerne
Sammen med de afghanske soldater fra Afghan national Army er det derfor besluttet, at lukke patruljebasen Attal, der ligger i den nordligste del af det danske ansvarsområde. Det sker for at styrke genopbygningen i Gereshk, og dermed imødekomme de afghanske ønsker om at opbygge flere styrker i den sydlige del af området.

Patruljebase Attal lukkede den 17. oktober. Det danske Charlie-kompagni rykkede ud fra forward operation base Amadillo for at hjælpe de afghanske soldater med at lukke basen. Derudover støttede stab- og logistikkompagniet med transport og ingeniørstøtte. Hele nedrivningen af patruljebasen tog mindre end en dag, og stedet er efterladt på en sådan måde, at den afghanske familie, der boede der inden hæren rykkede ind, nu har mulighed for at vende tilbage.

- Den afghanske hær rokerer sine styrker rundt i hele Afghanistan. Det betyder, at der for nærværende er færre afghanske enheder end hidtil i det danske operationsområde område. Man har fra den afghanske hærs side valgt at samle styrkerne andre steder forklarer oberst Keld Christensen og fortsætter:
-. At etablere Attal har ikke været en forkert beslutning, men den afghanske hær har i den senere tid ikke kunnet opretholde tilstrækkelige styrker til Attal, så de havde ingen reel mulighed for at yde indflydelse i området omkring basen, siger oberst Keld Christensen.
Og netop indflydelsen og muligheden for at komme ud og møde den afghanske befolkning i øjenhøjde, er altafgørende for Afghanistans udvikling.

 

CIMIC i samtale med lokale afghanere

CIMIC-succes
Når områderne er sikret, så er det, at den danske CIMIC-enhed træder til og hjælper med projekter i det afghanske samfund.
Ikke mindre end 143 CIMIC-projekter til en værdi af 2,3 millioner kroner er det blevet til siden starten af august. Og det er alt lige fra møbler til de lokale skoler, brønde, undervisningsprogrammer og hjælp til projekter i og omkring Gereshk. Oftest projekter foreslået af afghanerne selv. Det handler om, at finde afghanske løsninger på afghanske problemer.
- Vi skal holde fast i der, hvor det går godt. Og i Gereshk går godt. Det er dér, fremtiden ligger, slutter oberst Keld Christensen.