[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Den 18. august 2008 vil ca. 1.500 af Forsvarets medarbejdere modtage et brev, et spørgeskema og et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Medarbejderne har det til fælles, at de har været udsendt i løbet af 2007, men undersøgelsens mål er deres pårørende.

Meningen er, at medarbejderne opfordrer deres pårørende til at deltage i undersøgelsen, ved at fortælle hvor og hvordan de kan deltage. Undersøgelsen, der foretages af det eksterne bureau Kompetencemægleren, skal tage pulsen på de pårørendes tilfredshed med den støtte, information, kommunikation og rådgivning Forsvaret tilbyder.

FPT forventer, at undersøgelsen også kan afdække behov hos de pårørende som Forsvaret måske ikke allerede er opmærksomme på findes. Undersøgelsen skal desuden afdække hvordan støtten opleves før, under og efter udsendelse. Spørgeskemaet er designet, så det er muligt at kigge isoleret på bl.a. værnsforskelle og på forskellene i behov blandt børn og voksne.

Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse løber fra den 18. august og afsluttes den 30. august 2008. Forsvarets Personeltjeneste forventer at kunne fortælle om undersøgelsens konklusioner, når rapporten ligger klar, midt i oktober 2008.

Hvis du spørgsmål til pårørendeundersøgelsen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Claus Rosendahl, Personelpolitiksektion, tlf. 3266 5107.