[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

For snart 10 år siden blev Peder Aalborg Stuen ved daværende regimentschef, oberst E.B. Dams hjælp et tilholdssted for bl.a. værnepligtige ved Sjællandske Livregiment. Samtidig blev stuen et samlingspunkt for medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening.

En af drivkræfterne bag stuen er foreningens formand Helmer Christensen, som trofast er mødt op ca. 45 tirsdage om året mellem kl. 1830 og 2200.


Helmer forsøger af bedste evne at svare på de mange spørgsmål om bl.a. våben og militære øvelser fra den gang han selv var værnepligtig.

Soldater fra den nye værnepligtsstyrke samt indkaldte til Hesteskadronen mødes over en kop øl eller en cola og drøfter den nutidige soldat og hans/hendes muligheder, men også hvordan soldater fra fortiden har kunnet klare sig i den noget anderledes påklædning og med den tids specielle bevæbning.

Helmer forsøger af bedste evne at svare på de mange spørgsmål om bl.a. våben og militære øvelser fra den gang han selv var værnepligtig.

Der var også det specielle i 1964 og 1965, hvor bønderne på Vestsjælland i juni måned mødte op ved Slagelse Kaserne og bad Garnisonskommandanten stille soldater til rådighed for roelugning i ca. 6 uger.

Soldaterne, som kunne skelne mellem ukrudt og roer meldte sig straks, da de så en mulighed for større løn og bedre kost ligesom weekendorlov kunne blive fra fredag aften til mandag morgen.

Helmer Christensen har udover almindelig hygge tilbudt de unge værnepligtige, at kunne holde Rex-fest, hjemsendelsesfest og julefrokost i stuen

Den 23. oktober traf jeg bl.a. følgende i stuen:
Menig Langager, Menig Kidholm, Menig Vadstrup, Menig Trap, Menig Daugbjerg (K), Menig Brandhøj (K), som alle afslutter deres uddannelse med udgangen af november 2007.

Hans-Erik Bonde
næstformand