[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Cirka 750 pårørende var mødt op på kasernen for at høre om holdets udsendelse samt nyt fra Afghanistan.

 

Arrangementet startede kl. 1000 om formiddagen og fortsatte til kl. 1500 om eftermiddagen, hvor de mange pårørende og soldater fik orienteringer fra Socialrådgiveren, Familienetværket, Kammeratstøtteordningen samt Institut for Militærpsykologisk Tjeneste, der oplyste om en kommende undersøgelse, der vil følge ISAF hold 7 før, under og efter udsendelsen m.h.p. en optimering af psykologernes indsat overfor både soldater samt pårørende.


  
OL F. Lissner, der er chef for ISAF hold 7, gav en overordnet orientering til soldaterne og deres pårørende. Bagefter fulgte en mere detaljeret gennemgang af kompagnicheferne KN B.K. Berthelsen og KN P. Thomsen, der viste en masse billeder og videoklip fra Helmand området for at illustrere de forhold som soldaterne skal ned og operere i.
 
De pårørende fik også orienteringer i små hold, hvor delingsførerne kunne give yderligere detaljer om forholdene i området samt forevise delingens materiel.
 

 
Der var også arrangeret forskellige aktiviteter for "de kære små", ligesom Regimentet var vært ved et let frokost traktement for alle.


Premierløjtnant Tobias Flint og søn har en go' dag sammen
 
Til almindelig generel information har regimentet og kompagnierne tidligere fordelt bogen ”Baglandet” og umiddelbart før arrangementet havde Forsvarets Personeltjeneste netop udgivet 3 nye brochurer,

• ”Professionel i Baglandet”, der henvender sig til lærere og pædagoger i skolerne.
• ”Børnene i Baglandet”, der henvender sig forældre med børn.
• ”Ungt Bagland”, der henvender sig til unge med en far, mor, søster, bror eller kæreste, der er udsendt på mission.
 
Pårørende der ønsker brochurer tilsendt - kan henvende sig til Gardehusarregimentet på mail (ghr@mil.dk) eller tlf. 58557608 og bestille de nye brochurer.