[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Midtvejsarrangement ISAF 6
I alt var cirka 350 pårørende mødt op på kasernen for at høre sidste nyt fra Afghanistan. Der blev afholdt et formiddags, og et eftermiddags arrangement. Om formiddagen var det pårørende fra ST&LOG COY der mødte op, mens det om eftermiddagen var pårørende til staben, og PNINFKMP.

OB K.R.J. Christensen, som er chef for det danske bidrag, var hjemme og briefe de pårørende, assisteret af KN N.P. Munksgaard (NK ST&LOG COY) og KN M. Evers (NK PNINFKMP).

      
 OB K.R.J. Christensen                             KN N.P. Munksgaard

Delingerne havde gjort sig yderst umage med at lave filmklip, hvor soldaterne optrådte på. Det vakte begejstring blandt de pårørende når de kunne se ”deres” soldat. Regimentet har efterfølgende fået en del henvendelser fra pårørende der har rost arrangementet, hvilket vi sætter pris på. 

Se indlægget "Kommer hjem til Jul", På forsvarskanalen.dk

3 måneders arrangement KVGDEL(+) ISAF 5
Kampvognsdeling, leavebesætning, bjærgningsbesætning fra GHR og mekanikerteam havde sat hinanden stævne den tredje weekend i november til det obligatoriske tre måneders arrangement, på Dragonkasernen.  

Udover orienteringer fra socialrådgiver og kammeratstøtteordningen var der også en orientering om situationen og udviklingen i Afghanistan ved CH DANCON oberst K.R.J. Christensen.

Efter en god frokost blev deltagerne transporteret til kirkegården i Nørresundby hvor de sammen med nærmeste familie mindedes deres afdøde kammerat Jesper Gilbert Pedersen (Gilbert).

Efter tilbagekomst til Holstebro stod den på buffet & bowling, og det blev samlet set en skøn dag, aften og nat hvor der blev god tid til at få talt sammen om såvel gode som knap så gode oplevelser under deres udsendelse og tiden efter hjemkomsten.

Som tovholder på arrangementet er det undertegnedes fornemmelse at det er et særdeles stærkt sammentømret team, men at de stadig er hårdt ramt af tabet af deres kammerat Gilbert.    

CSG
P. Hein