[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

 1.    FSU opdaterer hermed information om influenzatype A H1N1

2.    Det er meget positivt, at det ny influenzavirus A H1N1 har ikke ændret sig i en sværere retning. Sundhedsstyrelsen beskriver influenzaen som mildere end en gængs vinterinfluenza. Men på grund af den stigende udbredning af smitten kategoriser WHO pandemien som værende af moderat alvorlighed.

3.    Der er generelt ikke grund til bekymring. Sundhedsstyrelsen har ændret strategi. Førhen forsøgte man at opspore smittede og forhindre spredning. Nu koncentrer man sig i stedet om at beskytte og behandle særligt udsatte i tilfælde af smitte fx lungesyge eller andre med svækket helbred.

4.    De vigtigste elementer i beredskabet mod influenza A (H1N1) er:

  • at patienter med influenza A (H1N1) opfordres til at holde sig hjemme.
  • at særlige udsatte borgere kommer i behandling.
  • at borgerne opfordres til at følge en række hygiejneråd-hyppig håndvask, brug af engangslommetørklæder samt at undgå at hoste og nyse på andre.

Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsat ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenza-symptomer. Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under 2 år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

5.    FSU følger sitiationen. Det skal understreges, at såfremt Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen kommer med skærpede forholdsregler, er disse gældende. Læs mere på WWW.SSI.dk og WWW.SST.dk  

 

 

e.b.

 

 Anette Rosenthal

Afdelingslæge
Forsvarets Sundhedstjeneste