[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

De danske pansrede mandskabsvogne (Piranha) kører med fuld fart igennem den afghanske ørken på den eneste asfalterede vej i landet, Highway 1.

Da køretøjerne passerer et stykke med et par meters helt nyasfalteret vej, siger en af soldaterne stille: ”Det giver lidt stof til eftertanke at køre over det.” 

Den friske asfalt dækker over en tragisk hændelse i sidse uge, da tre britiske soldater blev dræbt af en vejsidebombe. Highway 1 har hidtil været betragtet som en sikker strækning af NATO-styrkerne, og vejsidebomben var derfor et angreb, som kom bag på de danske og engelske soldater. 


Mens en dansk soldat sikrer i området, deler andre radioer ud til de lokale.

Den danske indsats i Afghanistan handler om hele tiden at vise lokalbefolkningen, at det ikke er Taleban men NATO-styrkerne, der har overtaget. Derfor har de danske soldater i Helmand-provinsen i nogle dage gennemført patruljer ud i det område, hvor de britiske soldater omkom.

Formålet med turene var at vise lokalbefolkningen, at danskerne ikke lader sig kue og at kontrollere, om der var anbragt nye vejsidebomber. Der blev også tid til at standse ved et check point, der er bemandet af den afghanske hær, ANA.

Turene blev gennemført uden problemer, og undervejs blev der delt nogle radioer ud til de lokale, som et vigtigt led i at vinde det afghanske folks tillid.