[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Så nærmer tiden sig, hvor det udsendte personel fra de danske styrker
i Afghanistan og Kosovo, kommer hjem fra endt mission.

De opstillende regimenter, som er Garderhusarregimentet i Slagelse,
Jydske Dragonregiment i Holstebro, Danske Artilleriregiment i Varde,
Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg og
Trænregimentet i Aalborg vil gerne invitere alle pårørende til 3.
pårørendearrangement, som gennemføres således:

Slagelse: ISAF og KFOR:
Lørdag den 1. august 2009, kl. 11.00 – ca. 14.00.

Holstebro: ISAF og KFOR:
Lørdag den 1. august 2009, kl. 10.00 – ca. 13.00.

Varde: ISAF og KFOR:
Lørdag den 8. august 2009, kl. 11.00 – ca. 14.00.

Vordingborg: ISAF og KFOR:
Lørdag den 8 august 2009, kl. 10.00 – ca. 13.30.

Aalborg: ISAF og KFOR:
Lørdag den 1. august 2009, kl. 11.00 – ca. 14.00.

Ovenstående arrangementer er ret identiske hvorfor det skal anbefales, at de pårørende
deltager i det af arrangementerne, hvor tid og sted findes mest belejligt.

Programmet for arrangementet vil indeholde:
• Velkomst ved Regimentet.
• Praktiske forhold.
• Orientering om forhold i missionsområdet.
• Orientering ved Socialrådgiveren.
• Orientering ved familienetværket og/eller kammeratstøtteordningen.
• Forhold i forbindelse ved hjemrotation.
• Forhold omkring afvikling af soldaten/enheden.
• Afslutning og besvarelse af spørgsmål.

Undervejs i programmet er regimentet vært ved et let måltid samt en forfriskning.

Pårørende og andre i den nærmeste familie er alle velkomne til at deltage i arrangementet.