[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

I anledning af Gardehusarregimentets 395 årsdag tirsdag den 17. november 2009 er der gennemført følgende arrangementer ved regimentet.

Ved flaghejsning kl. 08:00 var der samlet særligt indbudte, og et stort antal Gardehusarer fra de centrale tjenester med regimentschef oberst Tommy M. Paulsen i spidsen sang morgensangen "I Østen Stiger Solen Op", under musikledsagelse af Prinsens Musikkorps.


"Store Parade" inc. Hesteskadronen med paukehesten

Kl. 10:00 fortsatte festlighederne med "den store parade" samt kransenedlæggelse på mindeanlæg GHR for alt personel ved garnisonen, og indbudte pårørende til faldne Gardehusarer. 

Med til at gøre denne dag til en festlig dag, var deltagelsen af 44 flotte heste og ryttere i blå galla inc. estandartvagt, trompetere og paukehest fra Hesteskadronen.


Konstabel Chris Krøyer Breum Larsen modtager legatet for bedste konstabelelev

Under paraden blev der uddelt følgende legater:

-Lauras Legat
-Oberst R.C. Jørgensens Æressabel
-Gittes Legat
-Bedste HBU (Hærens Basis Uddannelse) soldat ved regimentet
-Bedste HRU (Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse) soldat ved Regimentet
-Bedste konstabelelev


Udlevering af legater

Kl. 11:00 var samtlige fastansatte ved Slagelse Garnison inviteres sammen med særligt indbudte til reception i Teatersalen.

Under receptionen blev der uddelt følgende legater og pokaler:
 
-Civilt Ansattes Fortjenstpokal
-Konstabelgruppens Fortjenstpokal
-Sergentgruppens Fortjenstpokal
-Officerskorpsets Fortjenstpokal
-Kamma Bruuns Mindelegat
-Danske Livregiments Årsdag
-Dannevirkefondens Legat
-Idrætsforeningens Lederpokal
-Pokal for Årets Idrætsudøver
-Gardehusarforeningens Manchetknapper