[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Mandag den 09. marts 2009 blev Hold FEB 09 sammen med resten af Hesteskadronen fremstillet for Regimentschef, Oberst T.M. Paulsen ved en kort parade i eskadronens område.


Regimentschef & Presseofficer "skridter fronten af"

Obersten sagde bl.a., at Hesteskadronen af mange opfattes som den væsentlige del af kernen ved Gardehusarregimentet, og at der derfor er store forventninger til eskadronens virke, både ved regimentet, - i forsvaret generelt, og ikke mindst i forbindelse med den hoftjeneste som regimentet er pålagt at udføre.

Obersten fortsatte ”Jeg er indtil videre godt tilfreds med den fokus der er lagt på uddannelsen ved Eskadronen, - det er vigtigt at I både uddannes til det egentlige soldaterhåndværk, og til at udføre den særlige tjeneste som er forbundet med tjenesten for hoffet. Det, at I kan begge dele, og fortsat træner og vedligeholder jeres færdigheder, er med til at bevare respekten om Hesteskadronen”

”Samtidigt glæder jeg mig også over, at det faste personel ved eskadronen er indstillet på at tage deres tørn i de internationale missioner som er forsvarets hovedopgave”.

2009 ser ud til at blive et travlt år. Der er mange aktiviteter for Kongehuset, og også et par store internationale begivenheder i Danmark senere på året, så det gælder for alle om at træne hårdt inden det går løs.


Hesteskadronen klar til inspektion

Obersten sluttede med at sige, at det for ham har været en meget positiv oplevelse at stille til ridetimer, og se den professionalisme og det engagement der kendetegner Eskadronens daglige arbejde, og opfordrede alle til at fortsætte i det spor.