[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Idrætsdagen afholdes med det formål at fremme interessen for såvel den tjenstlige fysiske træning som den frivillige idræt, samt for at styrke fællesskabet på tværs af alle Antvorskov Kasernes personelkategorier.

Disciplinledere, som stilles af HESK, I PNINFBTN og II UDDBTN, er primært personel med minimum idrætsbefalingsmandsuddannelse. Disciplinledere udpeger selv det nødvendige antal hjælpere til respektive discipliner. Hjælpere stilles af den disciplinansvarlige underafdeling.

Deltagelse i alle discipliner er aftalt obligatorisk for HESK og UAFD ved I PNINFBTN og II UDDBTN. Øvrige myndigheder, herunder stabe, enheder og elementer garnisoneret på Antvorskov Kaserne opfordres til at stille deltagere og hold, jf. de forskellige disciplinbestemmelser.

Afsluttende koordination forud for Idrætsdagen er gennemført i f.m. møde i Regimentets Idrætsudvalg 14. maj 2009.
 
Stævneledelse
IL/GHR (Stævneleder, KN J.B. Hvass).
 
Disciplinledere og hjælpere
  
Skytteløb: I PNINFBTN
Fodbold: HESK
Beach Volley: HESK
Hockey: II UDDBTN
Tovtrækning: II UDDBTN
4x400 meter stafetløb: II UDDBTN
Long John Race for Chefer: II UDDBTN
Gummibåd sejlads: I PNINFBTN
Trekamp: I PNINFBTN
Håndbold: II UDDBTN
O/terrænløb: II UDDBTN
Spring: HESK
Dressur: HESK

Jury
Regimentschefen (formand m. to stemmer).
IL/GHR
IL/HESK, IL/I PNINFBTN og IL/II UDDBTN.
Juryen behandler evt. protester og godkender løbende resultater ved stævnesekretariatet.
Jury kontaktpunkt: Stævnesekretariat (UV 12).

Stævnesekretariat
Leder : SSG U.H. Jensen, LD/UMAK.
Hjælper : 1 BM udpeges af I PNINFBTN.
Speaker : 1 BM udpeges af II UDDBTN.
Sekretariatet oprettes i UV 12 (Konferencerum) i perioden 191200-201700 MAJ 2007.

Protester

Eventuelle protester skal afleveres skriftligt på stævnesekretariatet senest 30 min. efter afvikling af den aktuelle disciplin og ikke senere end 30 min. før stævneafslutning.

Resultater
Resultater ophænges løbende ved stævnesekretariatet samt bekendtgøres over højttaleranlægget. Resultatliste udsendes i garnisonsbefaling snarest efter idrætsdagens afvikling.

Præmier
Der uddeles præmier til 1., 2. og 3. pladser i alle discipliner i form af plaketter, som udleveres til de enkelte vindende deltagere.
Vandrepræmier for alle discipliner uddeles til vindende myndighed, enhed og element.
Der udleveres særlig vandrepræmie til mest vindende myndighed, enhed eller element.

Hesteskadronen stiller med tre trompetere iført blå galla, der spiller touch i f.m. hver præmieoverrækkelse.

Kantine
Uden mad og drikke dur helten ikke, så kantinen vil opstille og bemande en stand ved stadion, med udsalg af vand, sandwich, frugt, etc. den 20. maj i tidsrummet 09:00 - 17:00.

 


Tidsplan for Idrætsdag på Antvorskov Kaserne 2009

Tidsrum

Aktivitet

Sted

0800 – 0830

Velkomst ved RC.

Felt ridebanen ved HESK.

0830 – 0900

Skytteløb.

Felt ridebanen ved HESK.

0900 – 1200

Dressur.

Udendørs ridebane ved HESK.

0900 – 1200

Spring.

Udendørs ridebane ved HESK.

0900 – 1200

3-Kamp.

Græsplænen N for Centerbygningen

0900 – 1200

Hockey.

TEATERSAL.

0900 – 1200

Håndbold

GYMSAL.

1200 – 1500

Fodbold.

Bane ved KFUM.

1200 – 1500

Beach Volley.

Stadion.

1200 – 1500

8000 meter terrænløb.

Græsplæne ved receptionen.

1330 – 1400

Gummibåds race.

W-kant Nysø.

1400 – 1430

4x400 meter stafetløb.

Stadion.

1430 – 1500

Long John Race for CH/NK.

Start/slut flagstænger stadion - rundt om BYGN 7.

1500 – 1530

Tovtrækning.

Stadion.

1530 – 1600

Klargøring til præmieoverrækkelse.

Stadion.

1600 – 1700

Præmieoverrækkelse og stævneafslutning.

Stadion.