[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der var lunt i de små lokaler på Store Almegård på Bornholm. Hjerner blev lagt i blød, og der blev analyseret og koordineret.
 
I efterretningscellen diskuterede man udtryk som Single source, Funktional Area Specialist og Subject Matter Expert, og i det tilstødende lokale ved operationsfolket drøftede man Influence.
 
Chefen for den bataljon, som til august overtager ansvaret i Afghanistan, oberstløjtnant Karsten Eiholm Kjær, stod eftertænksomt og talte med militærjuristerne omkring de juridiske regler, så som Rule of Engagement 421, alt imens stabschefen, major Brian Nissen, styrede slagets gang.

Kort og kalker fyldte væggene overalt og lokalerne var mættede af den umiskendelige lugt af spritpenne.


Stabschef major Brian Nissen i aktion.

Fra den 18. til den 20. maj gennemførte staben ved 1. Brigade en stabstræningsøvelse for staben ved den kommende bataljon, ISAF hold 8. Opklaringsbataljonen danner grundstammen i denne stab, men den får tilgang fra stort set alle brigadens øvrige enheder.

Ud over den kommende bataljonsstab deltog dele af den tidligere stab fra ISAF hold 6 i roller som mentorer. Hold 6 øste af sin store viden omkring forholdene i Helmand.

Fra udenrigsministeriet deltog rådgiver Lars Jacobsen, som koordinerede stabiliseringsindsatsen i området i samarbejde med den militære stab for CIMIC (civilt-militært samarbejde). Det var en interessant proces, der udløste mangen en overvejelse og eftertænksomhed.
Øvelsens formål var at øve procedurer, koordination og operative overvejelser. Under denne proces blev der slebet kanter og finjusteret på procedurerne.

Med det store engagement og den grundige indsigt er staben til ISAF hold 8 godt på vej til at møde de store udfordringer i den urolige provins.
 
Chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Peter Bartram, var meget tilfreds med stabens indsats og engagement og kommenterede det således:
 
- Kampgruppens ledelse og stab består af mange dygtige officerer og befalingsmænd. De har allerede etableret et godt sammenhold og er ved at udvikle gode stabsprocedurer og værktøjer, der vil komme dem til gavn under missionen i Helmand.


Der er en umiskendelig duft af spritpen, når militære opgaver planlægges på tavlerne.