[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Lørdag den 19. september afholdte Gardehusarregimentet det årlige Jubilarstævne og Åbent Hus på Antvorskov kaserne.

Omkring 200 jubilarer fra Danske Gardehusarforeninger og Sjællandske Livregiments Soldaterforening, og ca. 1200 pårørende og øvrige gæster, havde fundet vej til Slagelse i strålende sensommervejr for at fejre dagen.

Jubilarerne blev hyldet ved en parade, hvor også personel fra 2. Uddannelsesbataljon deltog sammen med deres pårørende.

Under paraden talte regimentschef, Oberst Tommy Paulsen og sagde bl. a., at soldaterforeningernes opbakning om regimentet i en hård tid, hvor vi i Afghanistan kæmper nogle af de hårdeste kampe danske soldater har kæmpet, med tab af bl. a. 6 husarer og mange hårdt sårede inden for det sidste år, betyder meget for regimentet og husarånden.

Obersten rettede derefter en særlig hilsen til de værnepligtige og lovede dem en spændende men hård tid ved regimentet. Obersten fortsatte. ”Til jer pårørende! – Brug dagen til at få et godt indtryk af jeres soldats hverdag. Vi har et helt fantastisk godt regiment her i Slagelse, og vil genre benytte dagen til at vise jer, hvad vi kan tilbyde soldaterne af uddannelse og andre faciliteter”.

Obersten sluttede med at opfordre alle til at besøge udstillingerne. Og udtrykte håbet om at alle ville få en fantastisk dag ved Gardehusarregimentet. 

Derefter var udstillingerne åbne, og mange benyttede lejligheden til en køretur på øvelsespladsen i et pansret køretøj eller lod sig transportere rundt mellem de forskellige aktiviteter i historiske veterankøretøjer.

 

Mange lagde vejen forbi cafeteriet for at indtage en lækker buffet til ledsagelse af Hjemmeværnets Musikkorps.
 
Kun meddelelsen om at en soldat fra Den Kgl. Livgarde havde mistet livet i Afghanistan samme morgen kastede en skygge over denne ellers vellykkede dag.

Dette blev selvfølgeligt markeret ved at flaget straks gik på halv, og mange lagde efterfølgende vejen forbi det ny mindesmærke for faldene husarer for at holde et øjebliks tavshed i respekt for den indsats som danske soldater yder i det fremmede.