[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

I anledningen af Julen 2009 bringer jeg hermed mine varmeste julehilsner til medlemmerne af de 13 foreninger landet over. Det har været en stor fornøjelse at møde jer i forskellige sammenhænge i årets løb.

Bedst var det at få bred opbakning på repræsentantskabsmødet til den drejning af Gardehusarforeningernes formål, som bl.a. medfører en styrkelse af arbejdet til støtte for husarer, som i så stort tal udfører international tjeneste.

Vi introducerede sidste år ”Operation Julekurv” og fik meget positive tilbagemeldinger. Da medlemmerne fortsat har ydet bidrag på kontoen (Reg.nr. 9543, kontonummer 10353122) er der så småt grundlag for at gentage denne succes i år.

Det er også lykkedes at opnå sponsorstøtte fra FC København, som medførte, at Hold ISAF 7 fik fribilletter til en fodboldkamp i Parken den 25. oktober 2009. Rigtig mange husarer deltog med venner og familie. Tak til sponsorerne for at give os disse muligheder.

Sidst skal der lyde en stor tak til Gardehusarregimentet for støtte til foreningernes arbejde i årets løb.

Vi ønsker alle medarbejdere ved GHR en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Ib Hedegaard Sørensen, præsident for Danske Gardehusarforeninger