[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kære alle,

Som chef for Gardehusarregimentet og Garnisonskommandant på Antvorskov Kaserne vil jeg ønske alle med relationer til regimentet og garnisonen en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår til jer og jeres familie.


Oberst Tommy M. Paulsen

Jeg vil også gerne takke jer for indsatsen for regimentet her på kasernen, i jeres tjeneste ved andre myndigheder eller på mission i udlandet i løbet af 2009. Det er ingen tvivl om, at regimentet har markeret sig med flotte resultater og en rigtig overbevisende indsats på mange områder.

Det har absolut ikke været optimale vilkår vi har kunnet byde jer, og der er desværre ikke udsigt til, at 2010 vil blive et bedre år. Det er derfor vigtigt for mig at fortælle, at jeres indsats har været meget værdsat – ikke mindst af mig som ny chef for regimentet.

Jeg har i det forløbne år oplevet en stor velvillighed uanset hvor på kasernen jeg er kommet. Vi er jo lidt de ”sammenbragte børn” fra forskellige funktionelle tjenester med forskellige virksomhedskulturer og måder at gøre tingene på. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi udviser fleksibilitet, forståelse og velvillighed over for de opgaver der skal løses.

Det er min opfattelse, at Antvorskov Kaserne er kommet rigtig langt i den interne proces og samarbejde – uanset knappe ressourcer og den stadigt voksende opgavetilgang fra foresatte myndigheder.

Det er bestemt også min opfattelse, at vi har den rette fokus, nemlig på de unge mennesker vi sender til Afghanistan. Vi skal også i 2010 have fokus rettet mod det arbejde – det er en kæmpe udfordring at opstille, uddanne og udsende enheder til Afghanistan, og det er en meget hård opgave vores soldater løser dernede. Også på det område glæder det mig, at alle stiller op, når vi har brug for støtte til vores sårede og faldne soldater.

Tak for jeres indsats!

Vi fejrede jo i år regimentets 395 årsdag med parade på dagen og efterfølgende Gallamiddag, hvor vi kunne samle ca.140. Vi havde naturligvis en forrygende aften med sølvtøj, galla, lange kjoler, dejlig hest og den nye forsvarschef general Knud Bartels festtale.

Paraden var med uddeling af legater og en reception for hele kasernen. Vi lagde også kranse ved mindesmærket for vore faldne husarer fra Afghanistan. Siden sidste årsdag den 17. november 2008 har vi mistet 7 husarer og haft et stort antal sårede – alene inden for de sidste 14 dage op til Årsdagen havde vi 5 sårede husarer, heraf en ganske alvorligt. Senere på fødselsdagen døde en af vores hårdt sårede husarer. Så vi har desværre måtte begrave to husarer i den efterfølgende periode.

Regimentets store fokus er naturligvis nu på Hold 8, der blev udsendt i august. OPKBTN/GHR udgør rygraden med store dele af staben og det meste af både 1 og 2 LOPKESK. De gennemlever en ganske hård tid dernede. Jeg besøgte dem i oktober og havde fornøjelsen af at deltage i patruljer i bl.a. Green Zone. Det aftvinger stor respekt at se dem løse de komplicerede opgaver under særdeles vanskelige vilkår. Det er fantastisk at se deres gåpåmod og stærke trang til at løse opgaverne professionelt og med det bedst mulige resultat for den lokale afghaner – det skal vi ved regimentet være stolte over.

På kasernen er der stor aktivitet ved vores HRU KMP med værnepligtige fra II/GHR. KMP udsendes til Afghanistan til februar med hold 9. Samtidig er 2/I/GHR i fuld gang med at genopbygge og uddanne sig på IKK til hold 11 – FEB 2011 og 1/I/GHR er ligeledes godt i gang med IKK uddannelsen.

Jeg må også lige omtale regimentets opgaver for Majestæten og Kongehuset. Det har været utroligt spændende som ny regimentschef at være en del af vores eskorteopgaver for Majestæten i det forløbne år. Jeg er meget imponeret over hesteeskadronens professionalisme.
Jeg har i år haft fornøjelsen af at deltage i statsbesøg, sommertogt, efterårstogt, indvielse af de kongelige stalde og på Galopbanen med min nye gode ven, hesten Accord.

De varmeste julehilsener,

Jeres regimentschef og garnisonskommandant