[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Udstikkerne, der er Forsvarets HR-konsulenter, har en central rolle i Forsvaret. Kaptajn Jan Drehn, der til daglig er udstikker for premierløjtnanter og kaptajner ved Gardehusarregimentet, har været ansat i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) siden september 2008. Jan Drehn har i sin karriere været i Livgarden, Sjællandske Livregiment og Garderhusarerne, hvor han har haft mange forskellige funktioner. Derudover har han været udsendt to gange, i henholdsvis Ex-Jugoslavien og Afghanistan. En baggrund som Jan Drehn mener styrker ham som udstikker:

- Mit tjenesteforløb har givet mig et bredt kendskab til hæren. Det mener jeg er nødvendigt for at jeg kan varetage min funktion, som udstikker for Garderhusarerne. Det har givet mig et bredt kendskab til mange af de områder jeg skal råde og vejlede i, siger Jan Drehn.

Få sat ansigt på udstikkeren
Som udstikker mener Jan, at det er vigtigt at den ansatte får sat ansigt på sin udstikker, så afstanden bliver mindre mellem udstikker og medarbejder. Derfor besøger Jan de medarbejdere han er udstikker for, så tit som muligt. Hver torsdag er han på Antvorskov Kaserne, hvor mange af medarbejderne befinder sig. Derudover besøger han de tjenestesteder, hvor resten af medarbejderne er. Indenfor det seneste halve år har Jan besøgt Bornholm to gange, hvor en stor del af garderhusarerne også holder til.

Vi lukker huller i Forsvaret
Udstikkerens funktion er, lidt firkantet sagt, centreret omkring Forsvaret, den enkelte ansatte og den ansattes chef. Det er den balancegang som Jan Drehn i sin hverdag skal få til at gå op i en højere enhed. Det kan give nogle kampe, hvor udstikkeren er nød til at finde et kompromis, hvis der ikke kan findes en løsning.

- I langt størstedelen af sagerne finder vi en løsning, som alle er tilfredse med. Men vi kan fx komme ud for, at sygdom eller opsigelse fra Forsvaret gør, at der efterlades nogle huller. De huller skal fyldes ud med ansatte, som har de samme kvalifikationer, som dem vi har mistet. Derfor er der nogle, der med kort varsel risikerer at skulle tilgå en anden stilling eller udsendes, siger Jan.

Jan Drehn mener at Forsvarets ansatte generelt er forstående overfor nødvendige ændringer, så længe de varsels i god tid. Det er ikke altid muligt at efterkomme det ønske. På en arbejdsplads som Forsvaret kan der hurtigt opstå uforudsete forhindringer. Det giver desværre noget dårlig strøm i den anden ende.

- Ikke alle kender processen. Enkelte tror, at vi tilfældigt roterer stillingerne eller indkalder folk til udsendelse. I virkeligheden er det fordi vi har et stort puslespil at holde øje med. Hvis en falder fra til en udsendelse er det en hasteopgave at få funktionen besat, så holdet er klar. Jeg kan godt forstå at folk gerne vil briefes i god tid. Det er desværre ikke altid muligt, men vi gør hvad vi kan, og tager så mange hensyn som muligt, siger Jan Drehn.