[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardehusarregimentet afholder kontaktarrangement og koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps torsdag den 1. oktober 2009, kl. 1900 – 2130 i Teatersalen.

Gardehusarregimentet inviterer ansatte på kasernen, naboer til regimentet, samt interessegrupper og øvrige borgere i Slagelse Kommune til at overvære kontaktarrangementet og koncerten.


Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Trompetere fra Hesteskadronen vil i blå galla på festlig vis flankere scenen, og blæse regimentchefens signal.
 
Der vil være opsat skilte med henvisning til Parkering ved KFUM, og placering af toiletfaciliteter til M/K.  

Program:
Kl. 1830 - 1900  Ankomst til Teatersalen, Antvorskov Kaserne.       
Kl. 1900 - 1915  Velkomst ved regimentschef oberst T.M. Paulsen.
Kl. 1915 - 2000  Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps - 1. del.
Kl. 2000 - 2030  Pause (kaffe, øl og vand tilbydes i pausen).
Kl. 2030 - 2115  Koncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps - 2. del.
Kl. 2130            Afslutning.  

Vi glæder os til at se jer til et rigtig flot arrangement - som alle vil kunne nyde! 


Fakta
Den Kongelige Livgardes Musikkorps er et 36 mands stort professionelt harmoniorkester bestående af træblæsere, messingblæsere og slagtøj med et bredt funderet repertoire.

Det er det eneste professionelle orkester af sin art i Danmark. Udover de berømte vagtparader vi kender musikkorpset for, spiller korpset ved festlige begivenheder i Kongehuset og medvirker ved militære parader.

Desuden optræder musikkorpset ofte med egne koncerter med alt bestående fra opera og operette over musicals og til rytmisk musik udover de kendte marcher.

Korpset har siden 1974 således afholdt offentlige koncerter i såvel ind- som udland.