[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

- Rune var en god kammerat, en dygtig soldat og én der gjorde en forskel. Rune havde hjertet med i, hvad han gjorde, og han var til det sidste stolt over at være med i Afghanistan. Og så havde han, som en af hans kammerater så rammende har udtrykt det, et smittende humør og en utrolig evne til altid at trække et smil ud af én, uanset hvor alvorlig en situation, man stod i.

Sådan sagde valgmenighedspræst Marianne Aagaard Skovmand i sin meget personlige tale, der som gennemgående tema havde Grundtvigs salme ”At sige verden ret farvel”.


Begravelsen foregik fra Ubberup Valgmenigheds Kirke. Fotos: Sebastian Taheri.

Der var stuvende fuldt i Ubberup Valgmenigheds Kirke øst for Kalundborg, og der var opstillet et telt med en storskærm, så de, der ikke var plads til i kirken, kunne følge med i den kirkelige handling.

Til stede var de nærmeste pårørende, familie, venner og kolleger. Familien havde ønsket en begravelse med militært islæt, så i kirken var der Rune Nielsens gruppekolleger opstillet som en æresvagt med Gardehusarregimentets fane, og regimentet var repræsenteret af chefen, oberst Tommy Paulsen, og kolleger fra både Antvorskov Kaserne og fra Bornholm.

Salmerne var ”Hil dig frelser og forsoner”, ”Du kom med alt, hvad der er dig” og ”Du som har tændt millioner af stjerner”.
Der var også solosang og en afspilning af ”Der hvor du går” af gruppen Bag Facaden.


Kisten bæres ud af kirken. Forrest på kisten en pude med missionsmedaljen fra Afghanistan samt til højre Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste.

Kisten blev båret ud af kirken og frem til begravelsesstedet af Rune Westy Nielsens far, fem nære pårørende og to af Runes gruppekolleger.
Ved graven blev dekorationer, baret og flaget fjernet fra kisten, inden den blev sænket ned. Efter lovprisning og jordpåkastelse blev der bedt Fadervor og lyst velsignelse.


En trompetist fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps blæste den engelske udgave af ”Last Post”.

En trompetist fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps blæste ”Last Post”, og alle sang derefter med på ”Altid frejdig når du går”.


Gardehusarregimentet gør honnør ved graven. I midten chefen, oberst Tommy Paulsen, til højre major Johnny Stigler og til venstre kaptajn Jørgen Hvass.

Efter højtideligheden var der mindesammenkomst ved Samlingssalen.

Konstabel Rune Westy Zacharias Nielsen blev hårdt såret i Afghanistan den 31. oktober. Han døde på Rigshospitalet i København den 17. november.

Han tilhørte 2. spejderdeling i 2. Lette Opklaringseskadron, som er opstillet på Bornholm og er en del af Gardehusarregimentet.