[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Fem soldater modtog Forsvarets medalje for sårede, og fire soldater modtog et diplom med Forsvarschefens påskønnelse, da der var parade i Slagelse torsdag den 27. august.


Klar til at modtage medaljer og påskønnelse. Fra venstre ses konstabel Sheila Pedersen, konstabel Anders Rasmussen, overkonstabel Jens Ole Qvist, konstabel Daniel Ravnholt Jensen, overkonstabel af 1. grad Jesper Johannesen, premierløjtnant Rasmus Volkers Ulfeldt, konstabel Mikael Kunzendorf Nissen, konstabel Henrik Andersen og konstabel Dennis Dencker. Foto: Per A. Rasmussen

Medaljer og diplomer blev overrakt af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Bundsgaard.

Forsvarets medalje for sårede i tjeneste blev tildelt premierløjtnant Rasmus Volkers Ulfeldt, overkonstabel Jens Ole Qvist, konstabel Henrik Andersen, konstabel Dennis Dencker og konstabel Mikael Kunzendorf Nissen.Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste.
Indstiftet 3. oktober 1996.
Medaljen tildeles militært og civilt personel, der er faldet, alvorlig såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller som følge af terroristvirksomhed.

Forsvarschefens påskønnelse blev modtaget af overkonstabel af 1. grad Jesper Johannesen, konstabel Daniel Ravnholt Jensen, konstabel Sheila Pedersen og konstabel Anders Rasmussen.

Efter paraden blev Forsvarets medalje for sårede i tjeneste udleveret til overkonstabel af 1. grad Nicolai Peter Sell Hassenkamp, overkonstabel Christian Steffen Richardson, konstabel Nick Andersen og overkonstabel Martin Paszkiewicz Aaholm.