[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der var ikke plads til alle inde i kirken, da konstabel Sebastian la Cour Holm blev begravet fra Karlebo Kirke søndag den 4. januar kl. 13. Omkring 50 personer måtte stå uden for og følge ceremonien i den militære begravelse.

Inde i kirken var de nærmeste pårørende, familie og venner samt kolleger fra Gardehusarregimentet.


I den militære begravelse deltog blandt andet forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, og forsvarsminister Søren Gade yderst til venstre. Yderst til højre ses den amerikanske forsvarsattaché Roger Coldiron og til venstre for ham den britiske oberstløjtnant Martin Taylor fra 3. Commando Brigade, som leder Task Force Helmand. Foto: Per A. Rasmussen

De officielle gæster var forsvarsminister Søren Gade, forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, og chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Peter Bartram.
Fra den amerikanske ambassade deltog forsvarsattaché Roger Coldiron, Captain (Navy), fra den britiske ambassade forsvarsattaché Richard MacCormack, Wing Commander, og fra den britiske 3. Commando Brigade, oberstløjtnant Martin Taylor.
Til stede var også chefen for Gardehusarregimentet, oberst Ib Hedegaard Sørensen, og formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) Flemming Vinther.

Konstabel Sebastian la Cour Holm blev 22 år. Han blev sammen med to kammerater dræbt den 19. december, da deres pansrede mandskabsvogn under en eskortekørsel blev ramt af en vejsidebombe eller en mine nord for byen Gereshk, der ligger i Helmand-provisen i det sydlige Afghanistan.

- At vi har en Gud, som elsker os, og som vil, at vi elsker hinanden. Det er det største håb, vi har som mennesker, sagde sognepræst Kirsten Johansen i sin tale.

- Nu ved jeg, fortsatte præsten, at det i dag er en meget stor trøst for jer, som er Sebastians nærmeste, at han var lykkelig lige indtil den sidste dag, han levede. Lykkelig fordi han følte det som sin opgave, sit kald, at rejse ud og kæmpe for freden langt borte i Afghanistan. Han følte, at han gjorde en meget stor forskel, og det betød alt for ham. I har mærket forandringen lige fra den dag, han traf beslutningen om at tage af sted.

Og i den tid, han har været udstationeret, har I aldrig været i tvivl, når I talte sammen i telefonen eller modtog en mail fra Afghanistan: Han var glad og trivedes, han følte, at han var kommet på sin rette hylde. Og det var hans klare ambition at blive en dygtig soldat. Han var flittig og ambitiøs og ønskede at gøre tingene så godt som muligt.
Og han beklagede sig på ingen måde ved udsigten til at skulle fejre jul under de primitive forhold i lejren. Midt i ørkensandet fotograferede han en smuk solnedgang og sendte til jer. Og billeder af sine kammeraters glade ansigter. Det var den 11. december.

I kirken var der først solosang ”Cantique de Nöel” efterfulgt af salmerne ”Tak Gud for denne lyse morgen”, og ”Du solen har tændt millioner af stjerner”. Efter præstens tale lød en CD med Robbie Williams’ ”Angels”. Derefter talte Sebastians far, og der blev sluttet af med ”Altid frejdig når du går”.


Kisten blev ført til graven af et fanekommando fra Gardehusarregimentet. Foto Per. A. Rasmussen.

Ved graven blæste en trompetist fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps ”Last Post”.

Der var senere en mindesammenkomst på Karlebo Kro.

Læs sognepræst Kirsten Johansens tale her