[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]


Foto: Thomas H. Reimann.

Over 300 deltog i begravelsesceremonien i Herlufsholm Kirke, hvor de nærmeste pårørende, familie, venner, og mange kolleger fra Forsvaret var til stede.
Overkonstabel Andreas Søgaard Brohus blev 26 år. Han blev sammen med to kammerater dræbt den 17. juni, da deres køretøj under en eskortekørsel blev ramt af en vejsidebombe eller en mine i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

Inde i kirken var der en æresvagt fra Gardehusarregimentet og Gardehusarregimentets fane.

- Det er ikke nemt at se en mening her i dag, sagde sognepræst Henning Marcher.
- Da Andreas og Linda for et halvt år siden stod i denne kirke og gav sit ja til hinanden, var det bestemt ikke planen, at vi skulle mødes her igen om hans kiste. Det var derimod en fest, der pegede fremad mod et fælles liv bygget på nærhed, tillid og kærlighed.
Det er derfor let at føle smerte, sorg og måske vrede over den tragiske ulykke, der kom som et lyn fra en klar himmel og ændrede alt.

Sognepræsten Henning Marcher sagde om Andreas:
- Han skal i dag ikke blot mindes som en god søn, bror og mand eller ven, men bestemt også som soldat.  Ved bryllupssamtalen var han uhyre realistisk om den risiko han løb som udsendt i Afghanistan. Selvom der var mange forhold, der trak herhjemme, kunne han ikke svigte sine folk. Her udviste han en sjælden pligtfølelse og mod.
- Trods det at han er død, så lever han stadig hos jer, der kendte ham. Jeres sorg og eftertanke viser det. Han har sat sit præg på jeres liv i højere eller mindre grad, som fortsat vil have en betydning for jer og præge jeres fremtid. Grunden til at vi er sorgfulde, er jo netop fordi han har betydet noget - gjorde en forskel... Og præsten sluttede med ordene:
- Guds fred være med Andreas Søgaard Brohus. Guds fred være med os alle.

Først lød salmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort”. Anden salme var “Der er en vej, som vi alle går alene”, herefter ”Nu har du taget fra os, hvad du en gang har givet” og der blev sluttet af med “Kongernes konge”.


Kisten blev bragt frem til Herlufsholm Kirkegård i rustvogn bag en æreskommando af Andreas Søgaard Brohus kolleger
Foto: Thomas H. Reimann.


Foto: Thomas H. Reimann.

De officielle gæster var forsvarsminister Søren Gade, forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensen, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Henrik Bundsgaard, chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Peter Bartram og chefen for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Paulsen.
Fra den amerikanske ambassade deltog forsvarsattaché Roger Coldiron, Captain (Navy), og hærattaché Catherine Gillund, oberstløjtnant. Fra den britiske ambassade forsvarsattaché Richard MacCormack, Wing Commander, og fra den den britiske 38. Irish Brigade: Major Deryck Sweeney.


En af Andreas Søgaard Brohus kammerater viser ham en sidste ære.
Foto: Thomas H. Reimann.

Ved graven på den smukt beliggende Herlufsholm Kirkegaard blæste en trompetist fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps ”Last Post”, og derefter sang alle de forsamlede ”Altid frejdig når du går”.

Der var senere en mindesammenkomst i Herlufsholm Hallen.   

Læs sognepræst Henning Marchers tale her   >>