[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Ved en lille ceremoni på Rigshospitalet den 4. maj overrakte Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn en legat portion til konstabel Kasper Kiran Larsen fra Gardehusarregimentet.


Konstabel Kasper Kiran Larsen & Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Fotos: Jørgen Hvass.


Kasper modtag Lennart greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehns mindelegat som den første person, der ikke har haft tilknytning til modstandsbevægelsen. Mindelegatet blev oprettet i 1945 for at minde grev Lennart, der blev henrettet af tyskerne i Ryvangen.

Som motivation for at vælge Kasper anfører grev Christian, at Kasper om nogen har udrettet et arbejde til gavn for Danmark i ånden af modstandsbevægelsen. Kasper har været udsendt på både ISAF 4 og ISAF 7. Han mistede en kammerat på hold 4, og på trods af dette stillede han op igen på hold 7, hvor han blev alvorligt såret af en mine.

Regimentschefen oberst Paulsen og kontaktofficer kaptajn Hvass overværede ceremonien på Rigshospitalet, hvor fremtiden blev drøftet, herunder Kaspers nye proteser og et kommende job ved Gardehusarregimentet.

Historie: 
Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn var medlem af det konservative folkeparti og dybt skuffet over begivenhederne den 9. april. I 1943 blev han tilknyttet modstandsbevægelsen på Sydfyn, hvor han i begyndelsen var beskæftiget med illegale blade og efterretningsarbejde. Senere beskæftigede han sig med våbenmodtagelse og sabotage.

Han gik i oktober 1944 under jorden, efter at Gestapo havde forsøgt at arrestere ham på hans bopæl. Den 8. marts blev han arresteret i Odense. Han blev dømt til døden og henrettet i Ryvangen.