[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Goddag til alle.
Undertegnede er tiltrådt som ny idrætsleder på Antvorskov Kaserne pr. 01. juni 2009


Seniorsergent Per Venzel vejleder og hjælper
 
Jeg har et tilbud at gøre DIG, set i forhold til min funktion, hvor jeg har fokus på sundhedstriaden.
Jeg skal i mit job sætte fokus på det sundhedsfremmende og livsstilsændringer, gennem:

Trænings- og kostvejledning

Motions- og træningstilbud

Sundhedsfremmende tiltag som inspirerer og understøtter den enkelte medarbejder til en sund og aktiv livsførelse, herunder f.eks.: Foredrag/fyraftensmøder/kantinesamarbejde m.m.

Derudover: støtte til ENH i f.m. fysisk træning: rådgivning & uddannelse

Yderligere: støtte til konkurrencevirksomheden i samarbejde med IDR UDV

Øvrige opgaver: rådgivning omkring faciliteter & materiel m.m.

I samarbejde med ENH rekruttering af personel til FSV MIL Landshold
 
Ovenstående idrætsleder nyt, skal ses som et tilbud om, gerne med en kollega eller to, om at

komme "ud af startblokken" set i forhold til primært fysisk træning.

Jeg vil søge at være tilstede de 14 første dage, ved hvert starttidspunkt.(hvis ikke jeg skulle være der, sættes aktivisten blot i gang)
Intentionen er så, at det personel, der har forudsætninger i forhold til aktiviteten, støtter op om de personer der har behovet.
Hvis opbakningen er stor, er det oplagt at differentiere set i forhold til de fysiske forudsætninger.

NB.: Husk "alt personel gives ret til at gennemføre mindst 2 timers fysisk træning inden for normal arbejdstid"


 

Hvad er sundhedstriaden?
 

Forsvaret besluttede i 2006, at alt militært personel og de civile medarbejdere, der påregnes udsendt i internationale missioner, skal have testet deres fysik (årligt) og helbred (hvert andet år) og desuden vaccineres, så de er klar til udsendelse.

Sundhedstriaden består af tre elementer:

1. Træningstilstandsprøve
2. Helbredsundersøgelse
3. Grundvaccinationer

Sundhedstriaden sikrer Forsvaret:

·          Et større antal soldater, der er klar til udsendelse
·          Sunde, raske og mere effektive medarbejdere
·          Overblik over, hvem der er egnet til udsendelse her og nu, og hvem der har brug for
      hjælp og støtte for at kunne leve op til de fysiske og helbredsmæssige krav