[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Siden 1. september 2008 har udsendt personel, hvad enten man dør eller kommer til skade i fritiden eller i tjenesten under ophold i missionsområdet, været dækket med samme beløb 24 timer i døgnet. Med indførelsen af ordningen i 2008 blev erstatnings- og godtgørelsesbeløbene fordoblet, så der er tale om følgende beløb i tilfælde af fritidsulykker eller naturligt dødsfald (2009 satser):

• 3.513.000 kroner ved 100 % varigt mén
• 2.342.000 kroner ved forsørgertab
• 1.169.500 kroner ved ikke-forsørgertab

For at undgå dobbeltdækning har ordningen medført, at følgende forsikringsordninger ophører fra 2010:

1. Aftale med TRYG om fritidsulykkesforsikring. Aftalen opsiges fra 1. januar 2010.

2. Aftale med Forenede Gruppeliv om livsforsikring, som dækker naturlig død under internationale missioner. Aftalen opsiges fra 31. marts 2010.

Forsikring uden for missionsområdet
Med opsigelsen af fritidsulykkesforsikringen med TRYG og livsforsikringen med Forenede Gruppeliv er Forsvarets medarbejdere ikke længere dækket ved fritidsulykker og naturlige dødsfald, der sker uden for missionsområdet. Det kan for eksempel være under et leave-ophold eller under R&R (rest and recreation). Personel der tager på leave og R&R uden for missionsområdet, opfordres derfor selv til at tegne en forsikring.