[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

I dette øjeblik er Forsvarets Materieltjeneste (FMT) ved at klargøre en masse nyt vægttrænings- og idrætsudstyr, som indenfor ganske kort tid skal sendes til blandt andet lejrene i Afghanistan. I alt har FMT netop anskaffet idrætsudstyr for 5,7 millioner kroner, og det vil komme en hel række tjenestesteder til gavn.

Udvalgt af idrætsledere
Det nye vægttrænings- og idrætsudstyr er blevet udvalgt i forhold til kvalitet og kvantitet af de lokale idrætsledere, og vil blive sendt til prioriterede tjenestesteder, hvor de enten slet ikke har noget vægttrænings- og udstyr, eller hvor det er i meget ringe stand. Det er blandt andet tilfældet i Camp Price samt andre lejre i Afghanistan, men også ved visse hjemlige tjenestesteder. Det drejer sig primært om Antvorskov og Skive Kaserne samt på fartøjerne ESBERN SNARE og ABSALON.

- Hovedparten af materiellet er umiddelbart tilgængeligt for os, og forsyningsplanlægningen kører allerede nu i højeste gear med fokus på de ovennævnte tjenestesteder. Og de er prioriteret i den nævnte rækkefølge, siger sagsbehandler Carsten P. E. Sørensen fra Planlægningsdivisionen i FMT, der dermed pointerer, at lejrene i Afghanistan vil få udstyret først.

Klar til Afghanistan
- Udvælgelsen af udstyr til Afghanistan er påbegyndt, og vi er parate til at pakke, når transportformen og logistikken er kendt, siger Carsten P.E. Sørensen, som også fortæller, at de 5, 7 millioner kroner, som Forsvarskommandoen har bevilliget til formålet, nok også vil række til at forsyne andre end de nævnte tjenestesteder med vægttrænings- og idrætsudstyr.

- Egentlig ville vi gerne, at alle fik det samme udstyr, men det umuliggøres nogle steder af areal- og indretningsmæssige begrænsninger, siger Carsten P.E. Sørensen.