[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Forsvarets Personeltjeneste er blevet opmærksom på, at der kan være tale om, at et antal civile medarbejdere omfattet pensionsordning under Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-pension) muligvis ikke er blevet indplaceret korrekt i pensionssystemet.

Problemet er, at der igennem tiden kan være ansat civile medarbejdere i Forsvaret, som ikke i alle tilfælde har fået godskrevet anciennitet fra tidligere ansættelser. Dette kan bl.a. betyde, at der er medarbejdere som har haft en karensperiode i starten af deres ansættelse, som de ikke skulle have haft, og dermed har de mistet bidrag til deres pensionsordning. Der kan ligeledes være tilfælde, hvor medarbejdere skulle have været løftet tidligere til højeste pensionssats, end hvad de er blevet.

FPT er ved at undersøge eventuelle fejl inden for Forsvarets område. Der er tale om et omfattende arbejde, hvor flere tusinder medarbejdere med OAO-pension skal have gennemgået deres pensionsforhold. Det kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes i hvor mange tilfælde, der er sket fejl i anciennitets-beregningen ved ansættelsen, men der vil naturligvis blive rettet op på identificerede fejl hurtigst muligt.

Forhold omkring OAO-pensionen
Grundlæggende skal man have været ansat i fire år inden for det offentlige, før man har ret til den fulde pensionsindbetaling, der i dag er på 15% af alle pensionsgivende løndele. Inden man opnår den fulde anciennitet på de fire år, sker der indbetaling af pensionsbidrag til en såkaldt miniordning på 10,28%.

Man skal dog have mindst 9 måneders samlet beskæftigelse i det offentlige, før der begynder at ske indbetalinger til OAO-pensionen. De 9 måneder kaldes i daglig tale for karensperioden. Imidlertid kan man springe karensperioden over, hvis man bliver ansat i direkte forlængelse af en privat ansættelse, hvor man også havde en pensionsordning. I denne situation går man direkte ind på ”mini-ordningen”.