[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

- Det har været en stor succes, konkluderer chefen for Den Danske Kampgruppe, oberst Karsten Kjær, oven på den netop overståede fase af ”Operation Tufaan Feschar”.
Navnet betyder ”pres”, og dét var faktisk formålet med den komplekse indsats i den øvre del af den grønne zone, i flod-dalen nord for Gereshk, for et par uger siden.
 
- Målet var ikke at slå Taleban ihjel, men at forstyrre ham og vise ham og de lokale afghanere, at det er den afghanske regering og os, der har magten i Upper Gereshk Valley, og at vi kan bevæge os, hvor vi vil. Og det lykkedes 100 procent, forklarer chefen med et smil.

- Vi ønsker at lægge et pres på vores modstander, så han ikke får held til at genere lokalbefolkningen, sådan at de kan føle sig mere sikre og føle, at den afghanske regering hjælper dem.

Styring, koordination og synkronisering
Operationen i uge 41 var en del af en større koordineret militær og civil indsats, som skal skabe fred og udvikling i området.
Men den militære indsats var nødvendig.


Kampgruppens fremskudte kommandostation er indsat og herfra styres alle de militære og civile virkemidler. Foto: Erik Bøttger.

Taleban har i længere tid generet de lokale beboere i nærheden af lejrene Armadillo og Sandford. De har truet, stjålet, straffet og ødelagt.
De lokale vil bare have fred og forsøger at overleve trods chikanerne.
Derfor var det nødvendigt at vise alle, at der er et alternativ til Talebans intimidering.


Samtidig med, at kampsoldater bevægede sig rundt i Green Zone talte de særlige civilt-militære samarbejdsteam (CIMIC) med de lokale beboere og forklarede, hvad ISAF og de afghanske styrker var i gang med. Foto: Erik Bøttger.

Kampgruppen satte alle sejl til og fik god støtte fra Task Force Helmand.
- Vi løste opgaven ved at indsætte vores to kampunderafdelinger og en britisk-afghansk enhed, forklarer oberst Karsten Kjær fra den fremskudte kommandostation.

Styrkerne blev støttet af kampvogne, morterer, artilleri og alle de andre midler, der var til rådighed, såsom elektronisk krigsførelsesmidler, helikoptere, fly, store overvågningsdroner og de danske droner ”Raven”. Alle disse midler var indsat på skift døgnet rundt i hele perioden.


Operationen var en multinational indsats. Afghansk politi og militær samarbejdede med britiske og danske soldater døgnet rundt. Alle var fuldt integreret i operationen. Foto: Erik Bøttger.

Samspil af mange kræfter gav god effekt
Operationen lykkedes, fordi kampgruppen havde held til at få de mange kræfter til at spille sammen.
- Fra Task Force Helmand fik vi den støtte, som vi bad om, beretter obersten.

- Og så virkede vores synkroniseringsplan godt. Alle midler blev spillet ind i operationen på de rigtige tidspunkter, og det var afgørende for, at vi opnåede en kæmpe effekt med meget få ildkampe.

Billede: DSC05455 Kampvognene støttede fra high ground.JPG
Alle midler blev sat ind efter en velorganiseret plan, så styrkerne havde den nødvendige støtte fra kampvogne, fly, artilleri og droner.
Her støtter kampvognene mod Green Zone fra kanten af ørkenen. Foto: Erik Bøttger.

- Vi har helt klart forstyrret Taleban. Han har ikke kunnet opretholde sit normale liv og den intimidering, han ellers har udøvet mod lokalbefolkningen, fastslår obersten og fortæller, at den fælles styrke flere steder afbrød Talebans forsyningsveje, så han ikke kunne flytte rundt på sine krigere.
Der var ildkampe i alle sektorer, men heldigvis uden skader blandt ISAF-styrkerne.


Kampgruppen rådede over mange værktøjer og kunne indsætte de nødvendige midler, når der var behov. Her koordinerer danske og britiske styrker deres bevægelser i Green Zone. Foto: Erik Bøttger.

Uforudsigelige bevægelser forvirrede Taleban
Taleban opdagede straks de danske styrker, men kunne ikke følge dem i deres hurtige og skjulte bevægelser rundt i Green Zone.


De to kompagnier var meget kreative i løsningen af opgaverne. Her anvender opklaringseskadronen eksempelvis små motorcykler til at transportere tung udrustning rundt i Green Zone. Foto: Erik Bøttger.

- Vi bevægede os i usædvanlige mønstre, gemte os om natten, flyttede os i ly af mørket og jagtede Taleban overalt, afslører oberst Karsten Kjær.
- Så har vi helt sikkert forvirret dem. De kunne ikke forudse vores bevægelser, så derfor valgte mange at forholde sig passivt. Så fra Talebans side var der ingen overraskelser overhovedet, konkluderer han.

Lang tid efter operationen er Taleban stadig bange for at bevæge sig frit rundt i området, fordi de danske styrker optrådte meget uortodokst og uforudsigeligt.


3. Mekaniserede Infanterikompagni opholdt sig nogle nætter i et beredskabsområde i ørkenen på kanten til Green Zone. Soldaterne byggede beskyttelsesmure mod beskydning fra Green Zone. Foto: Erik Bøttger.

Målet er en politistation – og fred
Den afghanske regering, som i Gereshk er repræsenteret ved distriktsguvernør Abdul Ahad Khan, er meget interesseret i at forbedre sikkerheden i Upper Gereshk Valley.

- Beboerne vil meget gerne have en politistation herude, fortæller oberst Karsten Kjær.
Obersten vil meget gerne være med til at øge sikkerheden og dermed støtte afghanernes ønske. Han ser det som en stor fordel, at have et lokalt politi, hvor mange er hvervet fra landsbyerne i Green Zone og glæder sig over, at også det afghanske militær er med til at holde og øge presset mod Taleban.

- Operationen slutter ikke selvom vi midlertidig har trukket os ud for at løse andre opgaver, forsikrer oberst Karsten Kjær og slår fast, at kampgruppen vil blive ved med at udnytte det, den har opnået under den succesfulde operation.

Operationen var planlagt i tæt samarbejde med distriktsguvernøren, som startede med at holde møder med lokalbefolkningen ved Sandfordlejren.

- Nu har vi vist, hvem der har magten i området, og vi vil fortsat – sammen med afghanerne – presse Taleban. Samtidig kører vi videre med genopbygningen i området.
Målet er, at afghanerne på et tidspunkt kan oprette en politistation i området. Og jeg er optimistisk, slutter obersten.