[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Mandag den 9. november 2009 tilgik følgende officerer til Gardehusarregimentet.

KN H. Stein KC 4/I/GHR
PL A. Krasnik 1/II/GHR
PL H. F. Rasmussen 1/II/GHR
PL J. Svendsen 1/II/GHR
PL J. Nielsen HSGS
PL P. Axelsen 1/I/GHR
PL K. Nothlev 1/LOPKESK/GHR
PL P.B. Nielsen 1/LOPKESK/GHR

De nytilgåede blev budt velkommen af Regimentschef Oberst Tommy Paulsen kl. 1100 på RC kontor.

Efterfølgende var Casino vært ved en let frokost i Parolesalen.
  

(PL P. Axelsen 1/I/GHR ikke på billedet – han er på IKK kommandørkursus i Oksbøl)
Obersten og de nytilgåede officerer har fokus på Regimentets Estandart

  

Fakta

Gardehusarregimentet har, som det eneste regiment i den vestlige verden - både en estandart og en fane.

Estandarten og fanen blev overrakt til Gardehusarregimentet den 18. september 2002 af Hendes Majestæt Dronningen, som afløsning for de to faner og estandarten fra de tre tidligere regimenter Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment og Gardehusarregimentet.

Regimenterne blev sammenlagt under navnet Gardehusarregimentet den 1. januar 2001. Fanen føres, når regimentet er til fods og estandarten føres når regimentet er til hest. De kan aldrig føres samtidig.


Forskellen på estandarten og fanen
Forskellen er i grove træk flagdugens størrelse. Dugen på estandarten er ca. 1/3 så stor som fanens, idet estandarten skal kunne føres af en rytter med en hånd i stærk blæst og den anden hånd til at føre hesten med.