[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Overassitent Susan Timmermann Johansen har den 16. november 2010 været ansat 25 år i statens tjeneste, Susan modtog torsdag den 25. november 2010 diplom for 25 års tjeneste i staten på Regimentchefens kontor.


Susan T Johansen og oberst Tommy M Paulsen.