[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Som et naturligt skridt på vejen mod, at de afghanske sikkerhedsstyrker skal påtage sig en større og større del af ansvaret for sikkerheden, skifter alle Task Force Helmand installationer på et tidspunkt inden for de næste måneder benævnelse og navngives på afghansk. Processen er i fuld gang. Adskillige britiske baser i Helmand har allerede skiftet navn, og alle nye installationer får afghanske navne, når de åbnes.

- Basernes nye navne er en vigtig markering, der peger fremad mod det, som bliver fremtiden. Ansvaret for sikkerheden vil på et tidspunkt blive overdraget til de afghanske sikkerhedsstyrker. Navneændringen er derfor et mentalt skridt fremad for såvel os som afghanerne, forklarer oberst Karsten E. Kjær, chef for Den Danske Kampgruppe.

I forbindelse med den operation, som Den Danske Kampgruppe gennemfører her i januar, er en del af den samlede plan derfor også at skifte navne på baserne i Den Danske Kampgruppes operationsområde til afghanske stednavne. Derfor har følgende baser i det danske operationsområde skiftet navne:
• PB RAHIM (SANDFORD)
• FOB BUDWAN (ARMADILLO),
• PB ZUMBALAY (BARAKZAI)
• FOB KHAR NIKAH (KEENAN),

FOB Armadillo blev i 2007 navngivet efter det bæltedyr, som indgik i det mærke, som major Anders Storrud’s kompagni anvendte. Anders Storrud blev dræbt under kompagniets udsendelse i 2007.
Anders Storrud og hans kompagni har for altid indskrevet sig i historien, og at basen Armadillo nu skifter navn betyder ikke, at basen er glemt, eller at Anders Storrud og hans kompagni er glemt.
Nøjagtig det samme gør sig gældende for baserne Sandford og Keenan, der fik deres navne efter dræbte britiske soldater.

Distriktsguvenøren for Gereshk-distriktet, Abdul Ahad Kahn, har udtrykt sin glæde over involveringen af de afghanske myndigheder i planlægningen og gennemførelsen af operationen og herunder sin glæde over, at vi nu bruger de afghanske stednavne, når vi omtaler baserne.