[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Danskere bygger bro i Talebans skudfelt
AFGHANISTAN, Helmand: For første gang i den nyere tids internationale operationer har ingeniørsoldater fra Den Danske Kampgruppe løst den klassiske militære ingeniørdisciplin: Bygning af feltbro 
 
 
Af Mads Rolf Ahrenskjær, presseofficer, Den Danske Kampgruppe ISAF 9

Hærens røde lærebøger definerer rimeligt klart, hvad opgaven er for ingeniørsoldater: At skabe de terrænmæssige forudsætninger for andre enheders kamp. Oversat til mere forståeligt dansk betyder det, at ingeniørerne skal fjerne de forhindringer, som er i vejen for de andre soldater, og bygge de ting, som er nødvendige for, at andre kan løse deres opgave. Og hærens snart tyve års store internationale indsatser i forskellige konflikt- og krigsområder har budt på store udfordringer for de danske ingeniørsoldater. Den store daglige udfordring for ingeniørenheden ved Den Danske Kampgruppe er at finde IEDer (improviserede sprængladninger), når ingeniørerne går patruljer sammen med de danske infanterister i Helmand.

Men blandt de mange nytilkomne og forskelligartede opgaver ingeniørerne løser, så er en af de helt store paradediscipliner blandt hærens alt-muligt soldater stadig den klassiske: Bygning af feltbro over vandløb.

Til gavn for alle
Under den netop overståede operation Lmariz Tufaan (Solstorm) fik ingeniørerne så muligheden for at bygge en feltbro for alvor. I forbindelse med operationen, der skulle gøre et område i landsbyen Rahim klar til bygningen af en politistation, var der behov for at bygge en bro over en bred kanal. Området omkring Rahim er et uroligt område, hvor der er en del Taleban-krigere.

Da en bro over kanalen vil få stor praktisk betydning for både lokalbefolkningen og de afghanske og internationale sikkerhedsstyrkers mulighed for at bevæge sig i området, var der risiko for angreb på ingeniørsoldaterne. Der var derfor hele tiden andre soldater, der var klar til at optage kampen med Taleban, mens ingeniørerne arbejdede med broen. De danske ingeniørsoldater har tre forskellige brotyper. To typer der bygges manuelt og en såkaldt panserbro, der kan udlægges af en kampvogn.

Ingeniørerne har dog kun den ene type med til Afghanistan. Så som en vigtig del af den samlede planlægning af Lmariz Tufaan blev der gjort klar til at bygge en Feltbro M/71. Broen blev valgt, fordi det var den løsning, der bedst tilgodeså den rådige tid og risikoen i området. Feltbroen er en modulopbygget metalbro, der kan bygges i forskellige længder afhængig af behovet. Den samles løbende på den ene bred af vandløbet og skubbes efterhånden ud over vandet, indtil den rammer den modsatte bred. Grundlæggende en simpel opgave, der dog kræver mange kræfter, da metalmodulerne er meget tunge at løfte rundt på.

Få timers arbejde
Da ingeniørsoldaterne havde ryddet vejen ned til brofæsterne for IEDer, kørte lastbilen med de klargjorte broelementer frem og læssede samlesættet af. Mens solen bagte, og varmen hurtigt kom op over de 30 grader, gik de kampklædte ingeniører løs på opgaven. Og det blev en omgang lidt udover det sædvanlige for soldaterne.

- Det var sgu en hård omgang. Dels på grund af varmen, men også fordi vi flere gange blev afbrudt af beskydning på 50 – 100 meters afstand og vores egne sprængninger. Hver gang, der var en eksplosion, så stoppede vi lige op og vurderede, om det var en af vores egne, eller om det var Taleban, der skød. Flere gange måtte vi smide det hele og bemande vores sikringspositioner, forklarer konstabel Troels, der var med til byggeriet af broen.

De danske soldater var ikke alene om at løse opgaven. Den samlede ingeniøropgave i Lmariz Tufaan var så stor, at der også var en flok britiske ingeniørsoldater med under operationen.

- Vi havde et kanonsamarbejde med briterne. Selvom deres bro er lidt anderledes end vores, så kørte samarbejdet fint. Både med selve byggeriet, men også når vi røg ud og skulle sikre os selv, de gange Taleban skød lige i nærheden, siger Troels.

Efter fem timers hårdt arbejde var der lagt en brugbar bro til gavn for både civile og soldater i Rahim.

Tilføjelse:
Ret skal være ret. En læser har venligt oplyst, at danske panseringeniørsoldater lagde en feltbro ved FOB Keenan på Hold 4. Det er korrekt, og den ligger der skam endnu.

Men det var en britisk feltbro, som vi fik stillet til rådighed.

Den nye bro ved Rahim er en dansk feltbro, som briterne hjalp os med at udlægge.

Så det var ikke første gang, danske soldater udlagde en feltbro, men det var første gang, de udlagde en dansk feltbro.