[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Fra midten af juli til midten af oktober 2009 bemandede og ledede dansk personel det britiske felthospital i Camp Bastion.


Det samlede danske personel foran felthospitalet i Camp Bastion. Fotos: Morten Fredslund.

I alt over 100 læger, sygeplejersker, sygepassere og andet sundhedsfagligt personel forlod deres militære og civile stillinger for at arbejde på felthospitalet.

Et dokumentarhold fra TV2 har fulgt forberedelserne til udsendelsen, der stod på i mere end et år, og også været til stede på felthospitalet gennem alle tre måneder.


Det kunne ligne den amerikanske serie MASH fra Koreakrigen, men det er det ikke.

Det er der kommet en spændende og interessant serie på seks udsendelser ud af, og de sendes tirsdag kl. 21.25 og indledes alle med en advarsel om, at denne serie indeholder voldsomme billeder.

I løbet af de tre måneder behandlede felthospitalet ca. 2.000 patienter i skadestuen, og der blev gennemført 347 akutte operationer og 303 planlagte i form af oprensning af sår og lukning af sår. På operationsgangen blev der foretaget 1.112 indgreb på 650 patienter.
Så der har været travlt.


Sygeplejerske Sussie Feddersen er en af dem, seerne vil møde i den første udsendelse.

Hver af udsendelserne koncentrerer sig om et tema eller nogle få personer, som man så lærer nærmere at kende.