[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Mandag den 23. august 2010 overrakte oberst Tommy M. Paulsen Forsvarets medalje for International Tjeneste til Major Tommy Rasmussen, efter overrrækkelsen var der en mindre ceremoni. Overrækkelsen fandt sted i mellemgangen, ved GHR og 2 BDE.
Trompeterne fra Hesteskadronen blæste Touch, m.m.Regimentchefen påsætter medalje.


Major T Rasmussen takker for medaljen.Regimentchef Oberst Tommy M Paulsen og Major Tommy Rasmusssen.