[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

 

Estandarden føres til midten

I anledning af Gardehusarregimentets 396 årsdag onsdag den 17. november 2010 var der parade, med deltagelse af 1 og 2 Bataljon, samt en Eskadron fra Bornholm.

Ved flaghejsning kl. 08:00 var der samlet særligt indbudte, og et stort antal Gardehusarer fra de centrale tjenester med regimentschef oberst Tommy M. Paulsen i spidsen sang morgensangen "I Østen Stiger Solen Op", under musikledsagelse af Prinsens Musikkorps.


Regimentschefen hilser på 2 Bataljon.


1 Bataljon hilser på Regimentschefen.

Kl. 10:00 fortsatte festlighederne med "den store parade" samt kransenedlæggelse på mindeanlæg GHR for alt personel ved garnisonen, og indbudte pårørende til faldne Gardehusarer.


Regimentschefen lægger kranse ved mindestenene for Faldene husarer.


Umidelbart efter paraden blev Gardusarregimentets Mindevæg afsløret  

 
Under paraden blev der uddelt følgende legater:

-Lauras Legat
-Oberst R.C. Jørgensens Æressabel
-Gittes Legat
-Bedste HBU (Hærens Basis Uddannelse) soldat ved regimentet
-Bedste HRU (Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse) soldat ved Regimentet
-Bedste konstabelelev

Udlevering af legater
 
Kl. 11:00 var samtlige fastansatte ved Slagelse Garnison inviteres sammen med særligt indbudte til reception i Teatersalen.

Under receptionen blev der uddelt følgende legater og pokaler:
 
-Civilt Ansattes Fortjenstpokal
-Konstabelgruppens Fortjenstpokal
-Sergentgruppens Fortjenstpokal
-Officerskorpsets Fortjenstpokal
-Kamma Bruuns Mindelegat
-Danske Livregiments Årsdag
-Dannevirkefondens Legat
-Idrætsforeningens Lederpokal
-Pokal for Årets Idrætsudøver
-Gardehusarforeningens Manchetknapper