[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardusarregimentes gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i anledning af Majestætens 70 års fødselsdagOnsdag den 14. april afleverede en delegation bestående af Regimentschef Oberst T.M. Paulsen, Major S. Carlsen, Major J. Stigler og Kaptajn N. Martinu Gardehusarregimentets gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i anledning af Majestætens 70 års fødselsdag
den 16. april 2010.

Gaven – et smykket er udført i rødguld på hvidgul og er designet af den lokale smykkekunstner Michael Hansen i Slagelse.
 
De forskellige elementer i smykket symbolisere Gardehusarregimentets tilknytning til Slagelse egnen, hvor regimentet har været garnisoneret siden 2001.

Trelleborgs ringvold fra år 980 udgør smykkets basis. Oven på dette er digteren H.C. Andersens silhuet i guld. Digteren var elev på Slagelse Latinskole 1822 – 26 og senere en hyppig gæst på Holsteinborg Gods frem til hans død i 1875. I smykkets venstre side ses Hellig Anders kors, som står på Hvilehøj vest for Slagelse by. Hellig Anders var præst ved Skt. Peders kirke i Slagelse og døde i 1205.

I højre side ses Gardehusarregimentets kronede navnetræk i guld og i midten snekker, som bruges på regimentets seletøj. Snekkerne er udført i sølv med oxyderinger i midten. Snekkerne stammer fra det Indiske Ocean og er bragt ad søvejen af arabiske købmænd til Afrika, hvor de blev brugt til både dekoration og som betalingsmiddel.