[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

LEDIGT LEGAT

I Hærens Regimenters Hjælpefond er et antal portioner til rådighed i 2010. Midler fra fonden kan tildeles hærens faste personel (officerer, sergent- og konstabelgruppen) og deres efterladte efter ansøgning og/eller indstilling.
Hærens Regimenters Hjælpefond har følgende formål:

• At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten eller til
   understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykke i tjenestetiden.
• At belønne fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved rednings- indsats,
   hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selvom indsatsen ikke lykkedes.
• At belønne fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet, herunder personel udsendt til
   udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,
   humanitære og andre lignende opgaver.

Ansøgninger, med myndigheders påtegning, samt indstillinger skal sendes til:
”Hærens Regimenters Hjælpefond”
Hærens Operative Kommando
Att.: OASS Iben L. Kjærgaard, HR 26
Postboks 59
7470 Karup J

Ansøgninger/indstillinger skal væres Hærens Operative Kommando i hænde senest 1. august 2010.