[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Hold 10 har kommandoen
AFGHANISTAN, Helmand: Ved en parade i formiddags overtog hold 10 ansvaret for den danske mission i Afghanistan  

Af Mette Vosgerau, presseofficer, Den Danske Kampgruppe, ISAF 10

- Du har kommandoen.

- Jeg har kommandoen.

Med de i alt seks ord overtog oberst Lennie Fredskov ansvaret for den danske mission i Afghanistan fra oberst Flemming Mathiasen. Det skete i dag klokken 9.30 lokal tid ved en overdragelsesparade i Camp Price.

Forinden var hold 9’s fane blevet præsenteret, og chef for hold 9, oberst Flemming Mathiasen, holdt en tale.

- Vores fane har sammen med os sagt farvel til vores faldne: Sophia Bruun, Martin Kristiansen, Jonas Pløger, Erik Berre Rolandsen og Jimmi Bøgebjerg Petersen. I har betalt den højeste pris. Vi vil bære mindet om jer med os, sagde obersten i sin tale.

- Det har været seks hårde måneder. Men heldigvis har det også været en periode, hvor der er sket nogle fremskridt. Der er kommet markant bedre sikkerhed på Highway 1 og i Gereshk. Folk tør bevæge sig rundt igen, sagde Flemming Mathiasen.

- Tak til dem på hold 9 for alt det, I har gjort for hinanden, for Danmark og for Afghanistan. Til hold 10 vil jeg sige: I har stor mulighed for at få rykket situationen fremad og for at komme til at se det fulde potentiale i de afghanske sikkerhedsstyrker, sluttede han.

Derefter var der overdragelse med de to sætninger og seks ord: ”Du har kommandoen” fra den afgående chef for missionen og bekræftelsen ”Jeg har kommandoen” fra den nye.

Hold 10’s fane blev præsenteret, og oberst Lennie Fredskov kunne holde sin første tale som chef for Den Danske Kampgruppe. Til hold 9 sagde han:

- Jeres indsats giver os et rigtig godt udgangspunkt for at videreføre samarbejdet med de afghanske sikkerhedsstyrker, for at forbedre sikkerheden omkring Gereshk og for at gøre livet bedre for afghanerne i området.

- I har grund til at være stolte, og jeg ønsker jer en rigtig god hjemtur og god fornøjelse hjemme i Danmark, fortsatte han, inden han talte til hold 10:

- Til hold 10 vil jeg sige, at det er en tung stafet, vi har fået overdraget. Vi skylder hold 9 og alle de foregående hold at yde vores allerbedste for at forbedre situationen i området. Jeg kender jer, jeg har set jer i funktion, og jeg ved, at I er klar til at løfte stafetten, uanset hvor tung den er, sagde oberst Lennie Fredskov, hvorefter han takkede hold 9 – og sagde ”på med vanten” til hold 10.