[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gilleleje Kirke med plads til 200 personer var fyldt til sidste plads, og i den nærliggende sognegårdsvilla var der opstillet storskærm, så andre også kunne følge ceremonien i kirken, da konstabel Simon Sejer Hoffmann blev bisat lørdag den 16. januar på en bidende kold dag.


Den sortmalede kiste dækket af Dannebrog ankommer og bæres ind i kirken. Fotos: Per A. Rasmussen.

- Simon elskede udfordringer og krævede meget af sig selv – hele livet, sagde feltpræst Thomas Østergaard Aallmann i sin båretale, og fortsatte: - Hvor Simon mistede sit liv, er der ikke rart at være. Kun mænd med hjertet på rette sted og en vilje af stål står op hver dag til den virkelighed, der er Upper Gereshk Valley. Og Simon var en sådan mand – af hjerte og vilje. Simon var forrest, sådan ville han det. Det lå i hans karakter. Det var enten-eller. Og han var rastløs, hvis ikke hans lidenskab havde den rette genstand. Simon sagde selv, at han fandt sig hjemme i den kultur, der er forsvarets, blandt andre mænd der kunne deres kram og krævede noget af sig selv både fysisk og mentalt. Det lå til Simon. Han var en livskraftig og brusende sjæl, der derfor ikke brugte sin tid på halve løsninger eller kompromisser. Han krævede et højt engagement, stor præcision og et endnu højere aktivitetsniveau, og det førte ham i luften med faldskærm og under dybet som dykker og som helt ung ud på datidens skaterkulturs skæve grænselande. Og til sidst førte det ham så til fronten i Helmand – med de tapre få.

- Simon Sejer Hoffmann. Du levede op til dit mellemnavn. Du har sejret, har du. Sejret over ligegyldighed og apati. Selv i dit nederlag har du vundet, for du stod op for noget, faldt for liv, frihed og fred i stedet for at leve bare for at overleve, sluttede feltpræsten, der selv har gjort tjeneste i Afghanistan.

I den kirkelige handling indgik salmerne ”I østen stiger solen op”, ”Dejlig er jorden” og ”Altid frejdig når du går”, og der blev spillet ”Courage” et nummer af heavy metal bandet Manowar.


Kisten blev båret ud af Simons kammerater fra Afghanistan.

Æresvagten, der bestod af Simons kolleger i Afghanistan, bar kisten ud til rustvognen, og en trompeter fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps blæste ”Last Post”.

Efter bisættelsen var der mindesammenkomst i Kursuscenter Gilleleje.


På kisten ligger to medaljer. Til højre NATO’s missionsmedalje og til venstre Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste.

De officielle gæster ved bisættelsen var forsvarsminister Søren Gade, forsvarschefen, general Knud Bartels, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Henrik Bundsgaard, chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Michael Lollesgaard, chefen for Gardehusarregimentet, oberst Tommy Paulsen, formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, den amerikanske forsvarsattaché, Chris McDonald, Captain (N), den amerikanske hærattaché, Mike Collinane, major, den britiske forsvarsattaché, Martin Smith, Commander (N), og den britiske hærattaché, Paul Corden, oberstløjtnant.

Læs præstens båretale her