[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

6. september 2010 fik GHR officielt besøg af chefen for forsvarsstaben (CH/FST) General Bjørn Bisserup.

Generalen blev modtaget af regimentschef Oberst T.M. Paulsen ved regimentets mindesten hvor der blev lagt blomster til ære for de faldne husarer.


CH/FST lægger blomster ved mindestenen
 


Der æres med hunnør
 


Gardehusarregimentets mindesten.


CH FST vises rundt ved underafdelingerne i I & II GHR.

Herefter blev CH/FST vist rundt på Antvorskov Kaserne og overværede opvisningstræningen ved HESK hvor CH/FST var meget imponeret over de værnepligtiges evner på hesteryggen.

Generalen overværede en handlebane i Snogekrog med 2 GHR, samt talte med Kaptajn B. R. Stub Jørgensen ved 2. GHR om uddannelses og omklædningsfaciliteter på kasernen

Generalen overværede desuden vedligeholdelsestjenesten ved 1. GHR IKK kompagniet

Generalen talte ligeledes også med leder udleverende depot SSG K.V.V. Larsen og leder af det lokale støtte center Kaptajn C.C. Jensen

CH FST var meget glad for dagens besøget og ytrede sig positivt om den positive ånd der hersker ved regimentet.