[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

En større styrke fra Den Danske Kampgruppe har i den seneste tid gennemført operation LMARIZ TUFAAN I (Solstorm). Formålet med operationen er at udbygge og forstærke patruljebaser i Green Zone på den vestlige side af Helmand-floden. Baserne ligger i Green Zone nord for Gereskh. Samlet har baserne navnet Patruljebaselinjen (PBL).

Det afghanske politi har tidligere bemandet patruljebaselinjen, hvis hovedformål er at forhindre Taleban i at bevæge sig gennem området og at sikre lokalbefolkningen. Patruljebaserne har længe været forfaldne, og de civile genopbygningsmyndigheder og den danske kampgruppe har gennem et stykke tid planlagt at forbedre baserne.


Fra den højest beliggende base, Clifton, kan man se hele vejen til Helmand-floden. Bygningen med tårnet i højre side er Patruljebasen Bridzar. For at kunne overskue hele området ligger der yderligere to baser på strækningen ned mod floden.

En base flyttet
I forbindelse med, at det lokale politi tog af sted på en otte ugers uddannelse i Kandahar, skulle baserne overdrages fra det lokale politi til det nationale politi. Det nationale politi dukkede dog ikke op, og det lokale politi forlod baserne uden at sikre sig, at de blev overtaget af andre.

Den danske kampgruppe besatte med reserven de to vigtigste baser, men nogle lokale nåede at invadere og plyndre to andre patruljebaser inden det var muligt at tilføre flere styrker til området.

For at undgå risikoen for, at Taleban har placeret IED inde i de to beskadigede patruljebaser, har kampgruppen besluttet at opbygge nye baser og herunder også skabe bedre sammenhæng mellem patruljebaserne.

Ved en fælles indsats i kampgruppen lykkedes det at iværksætte en større operation på under 48 timer. Danske infanterister fra Den Kongelige Livgarde rykkede, sammen med sprængstofhunde og danske og britiske ingeniørsoldater med minerydningsmateriel frem til de forladte baser.

Den vigtigste af de to baser er nu genopbygget og besat med danske soldater. Den sidste og mindre patruljebase vil blive genopbygget, når der er indgået en aftale med de lokale ejere om at bruge et område til at bygge basen på.

Slag mod Taleban
I Den Danske Kampgruppe vurderes det, at overtagelsen af patruljebaselinjen vil være et hårdt slag mod de talebanere, der tidligere har opereret næsten uhindret i området.

- Allerede efter et par dage i området kunne vi tydeligt se en forbedring af situationen i området. De lokale er vendt tilbage til deres marker og udtrykker, at de nu føler sig trygge. Vi har fundet flere IED og mærker en tydelig frustration fra Taleban, der har erkendt, at ISAF har sat sig tungt i området.

Vi arbejder målrettet på at udbrede sikkerhed for og samarbejde med de lokale i området. Det er meningen, at de lokale sikkerhedsstyrker senere igen skal overtage området, siger oberst Flemming Mathiasen, der er chef for Den Danske Kampgruppe.


Afghanske børn flokkes om de danske soldater i området omkring Patruljebasen Clifton.

Befolkningen i nærheden af baserne har udtrykt stor tilfredshed med den danske tilstedeværelse. Udbygningen af baserne vil – udover den øgede sikkerhed og stabilitet – også skabe bedre forhold for beboerne, da blandt andet vejene vil blive ryddet for IED, så de kan bruges af de lokale beboere.

Gode vilkår til afghanere
Der kommer snart en større enhed fra den afghanske hær (Afghan National Army, ANA) til det danske område. Denne enhed skal blandt andet på sigt have ansvaret for – i tæt samarbejde med danske soldater – at bemande de baser, som de danske og britiske soldater har ansvaret for. Det sker som et led i den overordnede strategi, der skal overdrage mere ansvar for sikkerheden til de afghanske sikkerhedsstyrker.