[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Samtalegrupper for børn og unge
TILBUD: Nu er muligheden der igen for at tilmelde dit barn/din teenager til en samtalegruppe for børn og unge i Høvelte og Holstebro  
 
 
I forlængelse af pilotprojektet ”Samtalegrupper for børn” oprettes i efteråret 2010 tilbud om to nye samtalegrupper for børn og/eller unge, der har en relation til en soldat, der enten har været udsendt eller skal udsendes til international mission.

Et frirum for børnene

En del forældre oplever, at deres børn/unge viser forskellige følelsesmæssige reaktioner, når et familiemedlem er udsendt, og det kan være svært for børnene/de unge at rumme deres tanker og bekymringer.

Samtalegrupperne vil skabe rammerne om et frirum, hvor børn/unge får mulighed for at tale med andre i samme situation om de bekymringer, tanker og afsavn, de måtte have.

Gruppernes sammensætning

Tilbuddet retter sig til børn og unge i alderen 8 – 17 år. Grupperne vil blive sammensat på baggrund af tilmeldingerne. Der vil dog kun blive oprettet én gruppe på Sjælland og én gruppe i Jylland med plads til 10 børn/unge i hver gruppe.

Grupperne mødes 2 timer med 2-3 ugers mellemrum, i alt 5 gange i perioden august 2010 – december 2010. Grupperne ledes af 2 socialrådgivere fra Forsvarsakademiet. Inden opstart af grupperne vil der være en samtale med barnet/den unge, forældrene og gruppelederne, hvor der kan tales om det enkelte barns behov og tanker.

Tilbud på Sjælland og i Jylland

Tilbuddet er uafhængigt af, hvor soldaten udsendes fra, og retter sig til alle børn og unge, der bor geografisk således, at de kan transportere sig til og fra tjenestestederne.

Tilbuddet oprettes ved:

Den Kongelige Livgarde, Høveltevej 111 – 117, 3460 Birkerød

Jydske Dragonregiment, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

Vil du høre nærmere eller tilmelde dit barn så kontakt:

Den Kongelige Livgarde:

Socialrådgiver Henriette Dueholm Christensen Tlf.: 45994035 mobil 25230015

eller

Socialrådgiver Bruno Christophersen Tlf.: 45994751 mobil 25230014

Jydske Dragonregiment:

Socialrådgiver Betina Skou Gjesing Tlf.; 97101550 lokal 2570 mobil 25230008

eller

Socialrådgiver Mie Nørby Dahl Tlf.: 96130283 mobil 25230006.