[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

For en gangs skyld var det ikke en snestorm, der fredag fik store dele af den danske presse til at rettet blikket mod Bornholm. Derimod var det klippeøens hyldest til de 712 soldater, der netop er vendt hjem fra Afghanistan, som der blev stillet skarpt på.


Gardehusarregimentets Hesteskadron var i spidsen for paraden. Fotos: Morten Fredslund.

Særlige chartrede fly og færger var sat ind for at bringe soldater og omkring 1.500 pårørende til Bornholm, hvor cirka 250 af de hjemkomne soldater gør daglig tjeneste ved Gardehusarregimentets Opklaringsbataljon.

- Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, når så mange mennesker skal flyttes til det samme sted på kort tid. Men flertallet af soldaterne på Hold 8 er husarer, og det er Gardehusarregimentets 2. Opklaringseskadron, der er opstillende enhed. Og da den holder til her på Bornholm, er det da kun naturligt, at vi også gennemfører hjemkomstparaden her. Man kan jo ikke bare springe over Bornholm, fordi øen ligger langt væk, sagde chefen for Gardehusarregimentet i Slagelse, oberst Tommy M. Paulsen, fredag morgen, inden de første soldater og pårørende begyndte at strømme til Rønne Hallen, der var arrangementets omdrejningspunkt dagen igennem.

I idrætshalen blev de mange soldater og deres pårørende budt på mad og drikke, inden soldaterne trådte an til den store hjemkomstparade på Rønne Hallens idrætsplads, hvor chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Bundsgaard skridtede fronten af, inden han talte til soldaterne.


Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Henrik Bundsgaard inspicerede paraden og talte til soldater og pårørende.

Over forventning
- Fra både politisk hold og fra forsvaret har det været et stort ønske at kunne markere jeres fornemme indsats i Afghanistan på en ordentlig måde. Derfor holder vi parade her på Bornholm i dag. I har gennem seks måneder været indsat i Helmand provinsen som Danmarks bidrag til at sikre ikke blot udvikling og stabilitet, men ultimativt også at vi herhjemme undgår terror, sagde generalmajor Bundsgaard blandt andet og tilføjede:

- Der er ingen tvivl om, I har ydet en fantastisk indsats. I har alle levet op til vores forventninger, og på flere områder har jeres indsats oversteget forventningerne.  Vi har fulgt jer hjemmefra med stolthed og set, hvordan I har løst alle stillede opgaver.

Den danske bataljon mistede fem soldater under de seks måneders udsendelse til Afghanistan, og de faldne blev mindet ved ét minuts stilhed og bøjede hoveder hos alle soldater i paraden.

Herefter gav Niels Bundsgaard ordet til Peter Juel-Jensen, der er bornholmer og medlem af Folketinget for Venstre, og han roste og takkede soldater og pårørende for deres indsats og afsavn og fordi, man havde givet bornholmerne denne mulighed for at hylde de soldater, som betyder så meget for øen.


Generalmajor Niels Bundsgaard uddelte Forsvarets Medalje for sårede i tjenesten til: Sergent Jørn Fisker, sergent Daniel Nielsen, korporal Mark Ingemann Peters, overkonstabel Martin Søgaard Bengtsen og konstablerne Daniel Steiner Pedersen, Jonas Brygmann, Bjarke Rosenørn Bohn, Dennis Horn, Mads Hau Møller og Chris Krøyer Breum Larsen.

Niels Bundsgaard fik igen ordet og anråbte ti af bataljonens soldater, som alle blev hårdt sårede under udsendelsen til Afghanistan. Ledsaget af vedholdende, taktfaste klapsalver antrådte de ti sande helte. Nogle i kørestol, andre gående – heriblandt én på sine kunstige benproteser. I sandhed et rørende øjeblik.

De ti soldater fik alle tildelt Forsvarets Medalje for sårede i Tjenesten af chefen for Hærens Operative Kommando.

Bornholmerne var mødt talrigt op for at hylde de hjemvendte soldater, og der var gang i papirflagene i alle aldre.

4.000 papirflag

Så var det tid til march gennem byen. Med Den Kongelige Livgardes Musikkorps som spydspids marcherede bataljonen gennem Rønne med retning mod Store Torv, mens pårørende, borgere, børnehavebørn og forretningsdrivende hyldede soldaterne med nogle af de 4.000 papirflag, frivillige hjælpere havde delt ud med rund hånd.

Men hyldestens omfang gik formentlig først for alvor op for de hjemkomne soldater, da marchkolonnen nærmede sig byens torv. Her blev menneskemængden massiv, og de mange faner fra forskellige soldaterforeninger og militære organisationer samt flagudsmykkede butikker dannede en festlig ramme, der var til at få øje på.

På torvet bøde Bornholms borgmester, Winni Grosbøll, velkommen og pointerede byens stærke bindinger til forsvaret. Blandt andet udtrykt ved de massive protester lokalbefolkningen mobiliserede, da der svirrede rygter om, at byens kaserne skulle nedlægges. Hun takkede også de mange soldater, som gennem tiden er flyttet til øen for at bosætte sig - ofte fordi de charmerende bornholmske piger åbenbart kan være svære at få øjnene fra, når man er soldat på øen.
Der var trængsel på Store Torv i Rønne.

Men hyldestens omfang gik formentlig først for alvor op for de hjemkomne soldater, da marchkolonnen nærmede sig byens torv. Her blev menneskemængden massiv, og de mange faner fra forskellige soldaterforeninger og militære organisationer samt flagudsmykkede butikker dannede en festlig ramme, der var til at få øje på.

På torvet bøde Bornholms borgmester, Winni Grosbøll, velkommen og pointerede byens stærke bindinger til forsvaret. Blandt andet udtrykt ved de massive protester lokalbefolkningen mobiliserede, da der svirrede rygter om, at byens kaserne skulle nedlægges. Hun takkede også de mange soldater, som gennem tiden er flyttet til øen for at bosætte sig - ofte fordi de charmerende bornholmske piger åbenbart kan være svære at få øjnene fra, når man er soldat på øen.

Specialbrygget øl
De godt 700 soldater marcherede derefter retur til Rønne Hallen, hvor hver soldat fik en særlig øl, som Svaneke Bryghus havde brygget specielt til lejligheden. Indenfor var der underholdning ved den lokale troubadour, Bjarne Kure, Brødrene Vesth og Den magiske Mr. Mox. Samt taler ved chefen for Gardehusarregiment, oberst Tommy M. Paulsen og chefen for DANCON ISAF Hold 8, oberst Karsten E. Kjær, der blandt andet rettede en særlig tak til de pårørende. 

- Kære pårørende. Jeg ved, at soldaterne på Hold 8 har ydet en fremragende indsats, og det er de i dag blevet hædret for. I har også ydet en fremragende indsats, så paraden gennem byen er også jeres. Det er jer, der trods uvished har formået at holde humøret højt, når det brændte på i Afghanistan eller herhjemme. 27 tons post er med til at fortælle, at jeres støtte har været enorm. Tusind tak for jeres uvurderlige indsats. I har været med til at gøre en forskel, sagde Karsten E. Kjær.

Det anslås, at mellem 4.000 og 5.000 mennesker var mødt op på Store Torv i Rønne for at hylde de hjemkomne soldater.

Læs oberst Tommy Paulsens tale her.
Læs folketingsmedlem (V) Peter Juel Jensens tale her.